0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Adaptacja Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y
Adaptacja Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y

Adaptacja Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y

Catarina Do Carmo , Tomás

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€39.90
Description

Ksi¿¿ka ta jest wynikiem pracy, która by¿a cz¿¿ci¿ pracy magisterskiej, któr¿ wszyscy studenci Instituto Superior de Ciências de Saúde - Norte musz¿ uko¿czy¿ po zrealizowaniu planu studiów podyplomowych, w celu uzyskania tytu¿u magistra, i jest ukierunkowana na zagadnienia zwi¿zane z l¿kiem u dzieci i m¿odzie¿y. Badania miäy na celu z jednej strony analiz¿ rzetelno¿ci i struktury czynnikowej Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y: "Co my¿l¿ i co czuj¿" (Fonseca, 1989), portugalskiej wersji Skali L¿ku Wyrazistego (Reynolds & Paget, 1981) w próbie populacji angolskiej, z drugiej strony ustalenie norm na podstawie tej próby populacji, bior¿c pod uwag¿ odpowiednie ¿rednie i odchylenia standardowe, a tak¿e sprawdzenie istnienia ró¿nic w odniesieniu do l¿ku i czynnika k¿amstwa, bior¿c pod uwag¿ zmienne: p¿e¿, grupy wiekowe i miejsca zamieszkania.. Obiektem badä by¿o 450 dzieci i m¿odzie¿y obojga p¿ci, w wieku od 8 do 17 lat z prowincji Benguela. Wyniki badä dostarczy¿y nowego narz¿dzia do pomiaru l¿ku u dzieci i m¿odzie¿y angolskiej.

Catarina do Carmo Tomás, de nacionalidad angoleña, Máster en Psicología Clínica de la Salud por el ISCS-N de Portugal. Psicólogo y profesor de profesión. También es especialista en Coaching Psicológico e Hipnoterapia Clínica. Y continuo investigador en el campo de la Psicología.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Mar 2021
 • Pages
  72
 • Theme
  Psychological theory, systems, schools and viewpoints
 • Dimensions
  220 x 150 x 4 mm
 • Weight
  125 gram
 • EAN
  9786203400977
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Houd me vast

Houd me vast

Sue Johnson
€24.99
In de ban van burn-out

In de ban van burn-out

Christiaan Vinkers
€23.50
Focus bites

Focus bites

Mark Tigchelaar
€9.99
Naar binnen

Naar binnen

Yung Pueblo
€15.00