0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
ARCHITEKTURA TYTU¿U - Paradygmaty psychologii poznawczej
ARCHITEKTURA TYTU¿U - Paradygmaty psychologii poznawczej

ARCHITEKTURA TYTU¿U - Paradygmaty psychologii poznawczej

Ceau¿u , Felicia

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€37.90
Description

Modeluj¿c rzeczywisto¿¿, opieramy si¿ na wiedzy, któr¿ posiadamy, bez wzgl¿du na to, czy jest ona prawdziwa czy wyimaginowana, naiwna czy wyszukana; nasze modele psychologiczne sk¿adaj¿ si¿ g¿ównie z fragmentarycznych informacji opartych na cz¿¿ciowym zrozumieniu tego, co si¿ dzieje i naiwnej psychologii postuluj¿cej przyczyny, mechanizmy i relacje, w których w rzeczywisto¿ci nie ma ich wcale. Model psychologiczny sk¿ada si¿ z cz¿¿ciowych informacji opartych na cz¿¿ciowym zrozumieniu tego, co si¿ dzieje i naiwnej psychologii postuluj¿cej przyczyny, mechanizmy i relacje, gdzie w rzeczywisto¿ci nie ma ich wcale. W procesie modelowania psychicznego jednostka powinna koniecznie korzystä z wcze¿niej zdobytej wiedzy i zale¿y od tempa, w jakim ustala odpowiedni¿ relacj¿ mi¿dzy wcze¿niejsz¿ wiedz¿ a nowymi informacjami dostarczanymi przez rzeczywisto¿¿ zewn¿trzn¿. Kiedy jednostka opracowuje pewien plan mentalny, mo¿e si¿ przekonä, ¿e jest on nieadekwatny do jej celów. Teraz jest to moment, w którym zaczyna si¿ opracowywä nowy model mentalny, aby zrozumie¿, co dzieje si¿ na zewn¿trz. Tak wi¿c rola harmonogramu polega na dostarczeniu jednostce wiedzy, o któr¿ wcze¿niej poprosi¿a, w celu zrozumienia procesu interakcji, jak równie¿ wiedzy pozwalaj¿cej jej zrozumie¿ wskazania dostarczane z zewn¿trz, a jednocze¿nie w jaki sposób jej harmonogram si¿ ró¿ni.

Ceau¿u Felicia es doctora en "Gh. Zane", Academia Rumana, Iäi. Intereses de investigación: psicología social, psicología del desarrollo, psicología cognitiva; pedagogía; filosofía.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Oct 2020
 • Pages
  100
 • Theme
  Psychological theory, systems, schools and viewpoints
 • Dimensions
  220 x 150 x 6 mm
 • Weight
  167 gram
 • EAN
  9786202930789
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Keuzekracht

Keuzekracht

Eline Princée
€19.99
Grillig

Grillig

Jaap van Ginneken
€29.99
Thuiskomen in je lijf

Thuiskomen in je lijf

Saskia Koopman
€33.00
Crash baby crash

Crash baby crash

Chris Van Camp
€23.50