• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Belastingwetten 2023

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €38.46

Belastingwetten 2023

Paperback / Sewn | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • In stock in our store. Click & Collect possible during openings hours.
€38.46
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met deze pocketeditie heeft u alle belangrijke wetgeving per januari 2023 bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren. De 2023-editie van Pensioenwetgeving levert een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen naar de stand van 1 januari 2023. Ook is de tekst van het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen en ontwerpen van hierbij horende uitvoeringsbesluiten opgenomen. Doordat de regels over pensioenen zijn verspreid over tal van bronnen, is het niet altijd gemakkelijk de actuele stand van zaken te overzien. Deze bundel brengt overzicht in deze uiteenlopende informatiebronnen en biedt hiermee een noodzakelijk houvast voor iedereen die voor studie of in de beroepspraktijk met het pensioenrecht in aanraking komt. Wetgeving pensioen De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uiteraard zijn ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten opgenomen. Nieuw opgenomen in deze druk is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Pensioenwetgeving gaat verder dan de centrale pensioenwetten. Zo staat de uitgave ook stil bij civiele wetgeving die bepalingen bevatten die voor pensioen relevant zijn. Deze vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de ondernemingsraden, in het gelijkebehandelingsrecht, in de socialezekerheidswetgeving, in het Europees recht en - uiteraard - het fiscale recht, alsook in een aantal beleidsregels van de toezichthouders AFM en DNB. Tenslotte is een overzicht van alle fiscale wetsbepalingen waarin pensioenen worden behandeld in een apart deel aan het slot opgenomen. Pensioenwetgeving 2023 Deze vernieuwde editie van Pensioenwetgeving geeft de op 1 januari 2023 weer geldende wetgeving. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, vind je daarnaast teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen, daar waar deze voor een goed begrip van de wetgeving van belang worden geacht. In dit kader is het westvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen in de bundel opgenomen. Zo is de uitgave ook in de loop van het jaar zo actueel mogelijk. editie.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  Feb 2023
 • Theme
  Taxation and duties law
 • Dimensions
  211 x 149 x 54 mm
 • Weight
  1318 gram
 • EAN
  9789013171075
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch

related products