• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 14 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€79.90
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

"Ta ksi¿¿ka jest o blokach i siatkach miejskich, jednym z podstawowych sposobów aran¿owania i porz¿dkowania przestrzeni miast i innych osiedli miejskich. Jego celem jest prze¿ledzenie linii tej formy budowania miasta przez kilka kulturowych podziäów, które, ¿e tak powiem, istniej¿ od wielu stuleci. Ustalenia s¿ ¿ci¿le prostoliniowe w wielu okoliczno¿ciach, cho¿ z pewno¿ci¿ nie we wszystkich, co jasno wynika z kolejnych cz¿¿ci. W wi¿kszo¿ci przypadków bloki miejskie s¿ definiowane przez budynki lub sk¿adaj¿ si¿ z budynków, równie¿ tak, jak opisano to w kolejnych rozdziäach, cho¿ nie zawsze. Zainteresowanie tym tematem pojawi¿o si¿ tutaj z kilku ¿róde¿".- Fragment wst¿pu do ksi¿¿ki"W miar¿ rozwoju urbanizacji, ksi¿¿ka ta dostarcza ¿wie¿ego spojrzenia na bloki miejskie i sieci w odniesieniu do ich historycznego rozwoju i wymagä technicznych. Dostarcza równie¿ wgl¿d w ich zachowanie w odniesieniu do kilku wänych czynników, w tym kontekstu i warunków ¿rodowiskowych".- Ali Malkawi, profesor technologii architektonicznej i dyrektor zäo¿ycielski Harvard Center for Green Buildings and Cities.

Peter G. Rowe é o Professor Raymond Garbe de Arquitectura e Design Urbano da Escola Superior de Design da Universidade de Harvard e um Professor de Serviço Distinto da Universidade de Harvard. É também co-fundador e presidente do SURBA: o Studio for Urban Analyses em Brooklyn, Nova Iorque.

Specifications

 • Publisher
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 • Pub date
  Apr 2020
 • Pages
  188
 • Theme
  Regional and area planning
 • Dimensions
  220 x 150 x 11 mm
 • Weight
  298 gram
 • EAN
  9786202446396
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

related products

Een land waarover is nagedacht

Een land waarover is nagedacht

Han Lörzing
€26.99
Landschapsplan Nederland

Landschapsplan Nederland

Henk van Blerck
€65.00
SuperWest 2000-2020

SuperWest 2000-2020

Maurits de Hoog
€24.95