• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Constitutionele verandering in Nederland?

De grondwetswijzigingen van 2022-2023

Constitutionele verandering in Nederland?
Constitutionele verandering in Nederland?

Constitutionele verandering in Nederland?

De grondwetswijzigingen van 2022-2023

Paperback / Sewn | Dutch
 • Available. Delivery time is 5 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€56.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

In dit boek schenken staatsrechtexperts uit heel Nederland aandacht aan de grondwetswijzigingen van 2022 (met een kleine uitloper naar 2023), die gezamenlijk ook wel aangeduid zijn als de meest om vang rijke grondwetsherziening sinds 1983. De grondwetsherziening heeft geresulteerd in een algemene bepaling aan het begin van de Grondwet en in bepalingen betreffende een door nietingezeten Nederlanders gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer, het recht op een eerlijk proces, het brief- en telecommunicatiegeheim, een herijking van de grondwetsherzieningsprocedure, het doen vervallen van inmiddels irrelevant geworden additionele artikelen en het aan vullen van de discriminatiegronden van artikel 1 Grondwet. Het is bijzonder dat er zoveel nieuwe grondwetsbepalingen in werking zijn getreden, nu de Nederlandse Grondwet bekend staat als statisch en lastig te veranderen. Toch is de vraag of en in hoeverre we deze wijzigingen kunnen duiden als werkelijke constitutionele verandering en of 2022-2023 voor Nederland kan worden gezien als een ‘constitutional moment’. Hoe kunnen we deze herziening plaatsen in de Nederlandse grondwetsgeschiedenis? Welke wijzigingen heeft zij precies voortgebracht in onze Grondwet? Gaat het daarbij om het codificeren van staande praktijken of om het modificeren van de samen leving? In hoe verre verandert de herziening iets aan de positie van en de verhouding tussen de staatsambten en aan de positie van de burger ten opzichte van de overheid? Valt er kritiek te uiten op de grondwetswijzigingen die zijn aangebracht? En blijft er nog iets te wensen over? Het boek gaat tot slot in op het voornemen van de regering om het toetsingsverbod opgenomen in artikel 120 Grondwet te wijzigen dan wel op te heffen. Toekomstige rechterlijke constitutionele toetsing zou immers een impact kunnen hebben op de rol en betekenis van de Grondwet, met inbegrip van de recent ingevoerde algemene bepaling die luidt ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat’.

Jurgen Goossens is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het door NWO gefinancierd CHAIN-project over de inzet van algoritmen en gedistribueerde technologieën door de overheid in de netwerksamenleving. Voorheen was hij verbonden aan Tilburg University, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Gent. Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten bij de Universiteit Utrecht (Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging). Haar onderzoek richt zich op grondrechten (EVRM, EU-Grondrechtenhandvest, Grondwet), rechterlijke argumentatie en constitutioneel recht. Naast haar universitaire werk is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en onder meer lid van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens. Sinds 2015 is zij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Eva van Vugt is universitair docent staatsrecht bij de Universiteit Utrecht (Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging). Haar onderzoek richt zich op het politieke staatsrecht, de parlementaire democratie en grondwetsinterpretatie.

Specifications

 • Publisher
  Boom juridisch
 • Edition
  1
 • Pub date
  Jun 2023
 • Pages
  305
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  240 x 165 x 18 mm
 • Weight
  516 gram
 • EAN
  9789462128262
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch