0
De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Paperback / Sewn | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Niet op voorraad in onze winkel
€37.50
Description

Deze uitgave levert een overzicht van de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020 van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR). Hierbij stond het onderwerp "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht" centraal. Eén van de activiteiten van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen. Hierin komen actuele highlights en stof voor discussie aan bod. De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht bundelt de preadviezen ten behoeve van de najaarsbijeenkomst 2020. Deze bijeenkomst stond in het kader van "de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht". Zo verkent pre-adviseur Alex Geert Castermans de grenzen van het werken met open normen door de civiele rechter, vanuit het perspectief van de burger. Hij onderzoekt de verhouding van open normen tot dwingende wetgeving. Daarbij relativeert hij de betekenis van het Bosentan en Mathilda arresten. Ook werpt hij een kritische blik op de betekenis van zelfregulering zoals gedragscodes voor de invulling van open normen, die vooral feitelijk van aard is. Pre-adviseur Gerbrant Snijders beperkt zich in zijn bijdragen tot het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. Wat is de betekenis van die begrippen en het onderscheid en de verhouding daartussen? En welke gevolgen kan een vermenging van beide soorten van recht met zich meebrengen? Centrale stelling hierbij is dat deze gevolgen afhangen van de context. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van rechtspraak en wetgeving. De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief. VASR streeft diverse doelstellingen na die de ontwikkelingen van deze rechtsgebieden ten goede komen. Zo beoogt de vereniging dwarsverbanden te leggen tussen uiteenlopende ontwikkelingen en de gevolgen ervan #door te rekenen#. Ook worden onverkende # of onvoldoende verkende # terreinen nader belicht en bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en doctrine zich tot elkaar verhouden. Eén van de kernactiviteiten van de VASR is een jaarlijkse bijeenkomst over korte en beknopte preadviezen, waarin de laatste highlights en stof voor discussie worden gepresenteerd. De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht brengt de pre-adviezen van de najaarsbijeenkomst 2020 samen in één uitgave.

Specifications
 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  Mar 2021
 • Theme
  Private law
 • Dimensions
  240 x 158 x 5 mm
 • Weight
  145 gram
 • EAN
  9789013163483
 • Product form
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login