• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

De wereld van de stad

Theorie, praktijk, toekomst

Gert-Jan Hospers & Piet Renooy

All bindings and editions

De wereld van de stad

Theorie, praktijk, toekomst

Gert-Jan Hospers & Piet Renooy

Paperback / Sewn | Dutch
 • Available. Delivery time is 5 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€29.90
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden, of beter: stad-achtige omgevingen, zoals een auteur het in dit boek omschrijft. En met het groeiend aantal stedelingen neemt het aantal vraagstukken toe. Meer mensen betekent meer behoefte aan woningen, werk en wegen, maar ook meer uitdagingen rond kwaliteit van leven, duurzaamheid en bestuur. Dit boek biedt kennis, inzicht en toekomstperspectieven. Wat maakt een stad tot een stad? Wat weten we uit onderzoek? Wat werkt – en wat niet? Daarbij passeren oude en nieuwe theorieën over steden en stedelijkheid de revue. Hippodamus van Milete, Le Corbusier en Wirth komen langs, net zoals Christaller, Glaeser en natuurlijk Jane Jacobs. Handig om weggezakte kennis op te frissen en nieuwe inzichten op te doen. Maar het boek gaat ook in op toekomstgerichte opgaven waarmee steden worstelen, zoals gezondheid, de toegankelijkheid van de stad en de inzet van nieuwe technologie. Geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy hebben een groep deskundige ‘liefhebbers’ bereid gevonden om hun licht over de stad te laten schijnen. Het resultaat is een bundel die eigenlijk niet mag ontbreken in de boekenkast van sociale wetenschappers, stedelijke professionals, geïnteresseerde leken en iedereen met een haat-liefdeverhouding tot de stad.

Pieter Ballon is hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij leidt het onderzoekscentrum SMIT (Studies in Media, Innovatie en Technologie) en is wetenschappelijk codirecteur van het Vlaamse Kenniscentrum Data en Maatschappij en het Hannah Arendt Instituut. Hij is auteur van Smart cities: hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt (2016). Arie Bleijenberg is zelfstandig strategisch adviseur op het kruispunt van economie en duurzaamheid. Zijn motto is: strategie begint met een vraagteken bij wat vanzelfsprekend lijkt. Specialisaties zijn infrastructuur, mobiliteit, energie en milieueconomie, veelal in internationaal perspectief. Hij heeft leiding gegeven aan professionals bij TNO en CE Delft en was verder hoofd Strategie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Jos Gadet is als hoofdplanoloog en strategisch adviseur werkzaam bij de gemeente Amsterdam, team Nieuwe Opgaven. Hij studeerde in 1986 af als stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar in 1999 op het proefschrift Publieke ruimte, parochiale plekken en passantenopenbaarheid. Hij publiceert regelmatig in vakbladen. In 2011 verscheen zijn boek Terug naar de stad: geografisch portret van Amsterdam. Bas van de Griendt is van huis uit fysisch geograaf en promoveerde in de planologie en de economie. Bas werkt al bijna 30 jaar op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en gebiedsontwikkeling. In 2017 startte hij zijn eigen bedrijf Stratego Advies. Hij adviseert publieke en private partijen over duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en directeur van Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. Hij heeft tal van geografisch getinte boeken en artikelen geschreven. Stan Majoor is gepromoveerd planoloog en bestuurskundige en werkt als lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar is hij directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation dat praktijkgericht onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam verricht op het snijvlak van ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke domeinen. Jos Mevissen is na zijn studie economische geografie gepromoveerd in de economie. Tot 2020 was hij verbonden aan bureau Regioplan Beleidsonderzoek, waarvan hij één van de oprichters is. Hij heeft ruim 35 jaar ervaring als beleidsonderzoeker, met name op de themavelden arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Momenteel is hij zelfstandig adviseur op het terrein van beleidsevaluatie. Piet Renooy is gepromoveerd geograaf, zelfstandig adviseur en publicist op het terrein van stad en stedelijkheid. Hij verzorgt voor de UvA Academy de masterclass Toekomst van de Stad. Tot 2017 was hij verbonden aan bureau Regioplan Beleidsonderzoek, waarvan hij één van de oprichters is. Annelien Smets is onderzoeker bij het onderzoekscentrum SMIT (Studies in Media, Innovatie en Technologie) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraatsonderzoek gaat over het gebruik van algoritmische personalisatie in de stad. Pieter Tordoir is hoogleraar Economische Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft daarnaast een praktijk voor stedelijk en regionaal onderzoek en strategische advisering, Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir. Hij combineert deze activiteiten met een kerndocentschap aan de Amsterdam School of Real Estate. Cor Wagenaar is hoogleraar Geschiedenis en Theorie van Architectuur en Stedenbouw aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd van het Kenniscentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid, een samenwerking tussen de Faculteit der Letteren, de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook doceert hij aan de Technische Universiteit Delft. Hij is voorzitter van de raad van advies van het in Berlijn gestationeerde European Network Architecture for Health. Herman van der Wusten is emeritus hoogleraar Politieke Geografie en voormalig decaan van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1966 (mede-auteur doctoraalscriptie De binnenstad als centrum van attractie) heeft hij bij tijd en wijle aandacht besteed aan het stedelijk verschijnsel, de laatste jaren vooral aan de politieke functie van hoofdsteden (zie bijvoorbeeld het artikel ‘Catching capital cities’ in Geopolitics, 23 (1) uit 2018).

Specifications

 • Publisher
  Berghauser Pont Publishing
 • Edition
  1
 • Pub date
  Jan 2021
 • Pages
  194
 • Theme
  Geography
 • Dimensions
  238 x 170 x 19 mm
 • Weight
  411 gram
 • EAN
  9789492952509
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch

related products

Niets is wat het lijkt

Niets is wat het lijkt

Sophie De Jonghe
€49.95
Bad Zandvoort

Bad Zandvoort

Francis Allan
€14.95
Het eiland Urk en zijn bewoners

Het eiland Urk en zijn bewoners

Francis Allan
€12.50