• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Europese Basisteksten

Tiende, geheel herziene uitgave

Europese Basisteksten
Europese Basisteksten

Europese Basisteksten

Tiende, geheel herziene uitgave

Paperback / Sewn | Dutch
 • Temporarily not available. Delivery date is unknown.
 • Not in stock in our shop
€45.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

De Maklu-pockets bieden zowel studenten als rechtspractici accurate, actuele en voordelige tekstuitgaven. Zij zijn een vaste waarde in het juridische landschap. Europese Basisteksten is één van de klassiekers in de reeks.

Deze uitgave van Europese Basisteksten, intussen reeds de tiende, is volledig herzien en bestaat uit vier delen.

In deel 1 vinden ook nu weer de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hun plaats, alsmede hun protocollen en bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen. In deze versies wordt geen rekening gehouden met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, en dit omdat de EU-Verdragen nog niet werden aangepast aan een Europese Unie met zevenentwintig lidstaten. Deze Verdragen moeten bijgevolg gelezen worden met de Brexit in het achterhoofd. In deel 1 zijn ook nog een aantal constitutionele besluiten opgenomen, zoals het nieuwe Besluit inzake de samenstelling van het Europees Parlement (waarin wel rekening wordt gehouden met de Brexit).

Deel 2 bevat een aantal teksten inzake Europese rechtspleging, terwijl in deel 3 documenten terug te vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming, nl. de reglementen van orde van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en de Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, de “Comitologie”-Verordening en de nieuwe Verordening betreffende het burgerinitiatief.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de daarbij horende toelichtingen kunnen ook nu weer worden aangetroffen in deel 4. Wat niet mag niet ontbreken in dit deel, is de recente Verordening betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting, een instrument ter bescherming van de rechtsstaat in de Europese Unie. Deel 4 sluit af met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, samen met enkele aan dit Verdrag gehechte protocollen.

De in deze uitgave samengebrachte teksten werden bijgewerkt tot en met 31 oktober 2021.

Tony Joris is Jean Monnet professor aan de Vrije Universiteit Brussel.Tony Joris is Jean Monnet professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Specifications

 • Publisher
  Maklu, Uitgever
 • Edition
  10
 • Pub date
  Nov 2021
 • Pages
  1060
 • Theme
  Public international law
 • Dimensions
  210 x 129 x 45 mm
 • Weight
  609 gram
 • EAN
  9789046611265
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch

related products

The World Court

The World Court

A. Eijffinger
€147.15
De zijderoutes

De zijderoutes

Peter Frankopan
€30.00
De nieuwe wereldorde

De nieuwe wereldorde

Rob de Wijk
€23.99