• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Hoofdzaken Bedrijfsopvolging

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €93.50

Hoofdzaken Bedrijfsopvolging

Paperback / Sewn | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€93.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Deze uitgave geeft inzicht in de ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging aan de orde. De lezer maakt op toegankelijke wijze kennis met de belangrijkste leerstukken, wettelijke regels en de jurisprudentie. Bedrijfsopvolging is een belangrijk en spannend stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is immers het moment waarop de ondernemer afscheid neemt van zijn of haar levenswerk. Dit gaat vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op emotioneel en psychologisch vlak. Maar ook andere factoren, zoals civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten zijn vaak bepalend voor de wijze van bedrijfsopvolging. Dat brengt soms lastige kwesties met zich mee. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar? Kan de eventuele belastingheffing worden vermeden? En ‘last but not least’: is de overname voor de opvolger wel financierbaar en daarmee economisch rendabel? Allemaal belangrijke factoren waarvan iedere adviseur die zich in de praktijk bezighoudt met bedrijfsopvolging, rekenschap moet geven. Hoofdzaken bedrijfsopvolging (voorheen bekend als Compendium Bedrijfsopvolging) is volledig gewijd aan de bedrijfsopvolging en zet bovenstaande kwesties gestructureerde wijze uiteen. De auteurs – die zich op dagelijkse basis met de juridische aspecten van bedrijfsopvolging bezighouden – verhelderen belangrijke leerstukken uit het Burgerlijk Wetboek, de gevolgen van een bedrijfsopvolging voor de inkomsten-, vennootschaps- en erf- en schenkbelasting, de financiering van de overname en de waardering van de onderneming. Stuk voor stuk aspecten die voor een belangrijk deel de bedrijfsopvolging bepalen. De titel is van grote waarde voor accountants, fiscalisten, financieel planners, notarissen en anderen die inzicht willen krijgen in de problematiek van de bedrijfsopvolging. Voor studerenden tot deze beroepen maakt dit boek de uiteenlopende en ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging toegankelijk, en helpt hen de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie te doorgronden. Hierbij zijn al te theoretische beschouwingen achterwege gelaten. Het boek is primair geschreven voor de praktijk en voor studenten. Deze titel stond voorheen bekend als Compendium Bedrijfsopvolging. De publicatie verschijnt nu als Hoofdzaken Bedrijfsopvolging (eerste druk) binnen de serie Fed Fiscale Studieserie.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  Jan 2023
 • Theme
  Taxation and duties law
 • Dimensions
  240 x 158 x 19 mm
 • Weight
  537 gram
 • EAN
  9789013155259
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch