• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

S. Klosse & G. Vonk

All bindings and editions

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

S. Klosse & G. Vonk

Hardback / bound | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€60.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Dit boek biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen in afzonderlijke hoofdstukken vier overkoepelende thema’s aan bod met betrekking tot re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn er voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s. In het boek wordt niet alleen een weergave gegeven van de stand van het geldend recht recht, maar is ook aandacht voor de achtergronden van de rechtsregels. Daarbij wordt verwezen naar jurisprudentie en literatuur. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is er telkens aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen. In deze zesde druk zijn wijzigingen verwerkt tot 1 juni 2022.

Prof. dr. S. Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht. Prof. dr. G.J.Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Specifications

 • Publisher
  Boom juridisch
 • Edition
  6
 • Pub date
  Aug 2021
 • Pages
  498
 • Theme
  Social law and Medical law
 • Dimensions
  248 x 182 x 35 mm
 • Weight
  1105 gram
 • EAN
  9789462909199
 • Hardback / bound
  Hardback / bound
 • Language
  Dutch