0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
PROFIL PSYCHOLOGICZNY STUDENTÓW MEDYCYNY NA UNIWERSYTECIE W CUSCO
PROFIL PSYCHOLOGICZNY STUDENTÓW MEDYCYNY NA UNIWERSYTECIE W CUSCO

PROFIL PSYCHOLOGICZNY STUDENTÓW MEDYCYNY NA UNIWERSYTECIE W CUSCO

Américo , Muñiz Álvarez

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€61.90
Description

Streszczenie. Badanie jest prowadzone w¿ród studentów medycyny 5 cyklu Medycyny Cz¿owieka na Andyjskim Uniwersytecie w Cusco, badaj¿c profil psychologiczny. Stosuje si¿ test Gastona Bergera, Impulsywno¿¿ Barrata, Agresywno¿¿ Bussa i Perry'ego, Umiej¿tno¿ci Spo¿eczne WHO i SQR-18 MINSA, po uprzednim uzyskaniu ¿wiadomej zgody, oraz przeprowadza si¿ analiz¿ korelacji mi¿dzy poszczególnymi zmiennymi a p¿ci¿. Najistotniejsze wyniki, jakie uzyskano, to ¿redni poziom impulsywno¿ci i agresywno¿ci. Przeci¿tnie wysoki i wysoki poziom umiej¿tno¿ci spo¿ecznych. L¿k - depresja na poziomie 22%; 54,4% objawów psychotycznych, 10,3% powänych problemów z piciem alkoholu. Istniej¿ niskie poziomy korelacji mi¿dzy zmiennymi. Rekomenduje si¿ przeprowadzenie badä z wi¿ksz¿ populacj¿ i analiz¿ czynnikow¿ oraz wdro¿enie dziää wspieraj¿cych emocjonalnie i poradnictwa dla uczniów.

Médico Cirujano, con estudios de psicología, Magister en Nutrición y Dietética, Magister en Neurociencia Experimental y Clínica, escritor, músico, artista.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Apr 2021
 • Pages
  128
 • Theme
  Analytical and Jungian psychology
 • Dimensions
  220 x 150 x 8 mm
 • Weight
  209 gram
 • EAN
  9786203672596
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Het projectie mechanisme in de praktijk

Het projectie mechanisme in de praktijk

K.M Hamaker-Zondag
€27.50
Ga maar spelen!

Ga maar spelen!

Theresa Foks-Appelman
€32.50
De oude wijze boom

De oude wijze boom

Monique Ilsink
€25.00
Karmische psychologie 2

Karmische psychologie 2

Henk Coudenys
€29.50