0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Psychologia dla ka¿dego
Psychologia dla ka¿dego

Psychologia dla ka¿dego

Laxmi , Vajpeyi

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€61.90
Description

PSYCHOLOGIA JEST FASCYNUJ¿CA, a jednocze¿nie tak istotna w naszym codziennym ¿yciu. Spostrze¿enia psychologii pozwalaj¿ nam by¿ lepszymi studentami, bardziej zestrojonymi przyjació¿mi i partnerami, bardziej efektywnymi wspó¿pracownikami i m¿drzejszymi rodzicami. Jest wiele osób, które nie studiowäy psychologii jako przedmiotu, a mimo to pomaga im ona w ¿yciu. Ta ksi¿¿ka jest nadziej¿ na zainteresowanie czytelników tym, czego psychologowie ucz¿ si¿ o naszej ludzkiej naturze, na pomoc w my¿leniu jak psychologowie i, jak sugeruje tytu¿, na pomoc w odniesieniu psychologii do ich w¿asnego ¿ycia - ich my¿li, uczu¿ i zachowä. Niniejsza ksi¿¿ka stara si¿ po¿o¿y¿ nacisk na takie bardzo normalne rzeczy w naszym otoczeniu, które wp¿ywaj¿ na nasze ¿ycie, jak d¿wi¿ki, kolory, smaki itp. Kompaktowe wprowadzenie kluczowych tematów psychologii utrzymuje d¿ugo¿¿ do opanowania. Ksi¿¿ka ta jest napisana z my¿l¿ o uczynieniu psychologii dost¿pn¿ dla wszystkich istot ludzkich, niezale¿nie od ich osobistych lub akademickich ¿rodowisk. W ten sposób praca z psychologi¿ dla kädego i dopracowanie tej koncepcji mo¿e pomóc w zrozumieniu zjawisk psychologicznych, które rozwijaj¿ si¿ w rzeczywisto¿ci codziennego ¿ycia, oraz promowä fundamentalne odnowienie koncepcji psychologicznych.

Laxmi Vajpeyi es educadora e investigadora. Se doctoró en Psicología y obtuvo el título NET. Ha publicado más de 12 artículos de investigación empírica y 02 capítulos en un libro editado. También escribió un libro sobre "Psicología Industrial", fue publicado en 2013. También está contribuyendo a promover la "educación en valores".

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Mar 2021
 • Pages
  144
 • Theme
  Analytical and Jungian psychology
 • Dimensions
  220 x 150 x 9 mm
 • Weight
  233 gram
 • EAN
  9786203529968
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Van ziel tot ziel

Van ziel tot ziel

Thomas Moore
€25.00
Het geheim van Jezus van Nazaret

Het geheim van Jezus van Nazaret

Eugen Drewermann
€15.95
Het Rode Boek

Het Rode Boek

Carl Gustav Jung
€38.50