0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Psychologiczne cechy charakterystyczne dynamicznego my¿lenia
Psychologiczne cechy charakterystyczne dynamicznego my¿lenia

Psychologiczne cechy charakterystyczne dynamicznego my¿lenia

Irina , Lushpaeva

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€48.60
Description

Istotno¿¿ proponowanego tematu jest zdeterminowana rol¿, jak¿ odgrywa my¿lenie koncepcyjne w rozwi¿zywaniu zespo¿u spo¿ecznych i indywidualnych problemów psychologicznych cz¿owieka. W ramach oferowanych prac usystematyzowano podstawowe poj¿cia teoretyczne my¿lenia konceptualnego, w trakcie badä eksperymentalnych ujawniono jego struktur¿ i mechanizmy psychologiczne. Analiza czynnikowa cech my¿lenia dynamicznego pozwoli¿a na prze¿ledzenie zmian zachodz¿cych w sk¿adowych merytorycznych i operacyjnych my¿lenia koncepcyjnego na okre¿lonym poziomie wiekowym i edukacyjnym. Studiowanie procesu my¿lenia koncepcyjnego w tym aspekcie daje now¿ wiedz¿ na temat badanego przedmiotu i pozwala nie tylko oceni¿ rzeczywisty poziom zdolno¿ci my¿lenia uczniów, ale tak¿e okre¿li¿ perspektyw¿ dalszego rozwoju psychicznego osobowo¿ci. Monografia mo¿e by¿ interesuj¿ca dla nauczycieli wydziäów humanitarnych, psychologów praktyków, studentów specjalno¿ci psychologiczno-pedagogicznych, a tak¿e dla specjalistów zainteresowanych problematyk¿ rozwoju osobowo¿ci.

Lushpaeva Irina Igorevna, Candidata de Ciencias Psicológicas, Profesora Adjunta del Departamento de Psicología Pedagógica de GAOU VPO "IRO RT". (Kazan). Intereses de investigación: psicología del pensamiento, acmeología, psicología del desarrollo. Autor de obras científicas sobre la seguridad psicológica del entorno educativo y el desarrollo personal en el sistema educativo.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Jun 2021
 • Pages
  204
 • Theme
  Psychological theory, systems, schools and viewpoints
 • Dimensions
  220 x 150 x 12 mm
 • Weight
  322 gram
 • EAN
  9786202981170
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Houd me vast

Houd me vast

Sue Johnson
€25.99
In de ban van burn-out

In de ban van burn-out

Christiaan Vinkers
€23.50
Focus bites

Focus bites

Mark Tigchelaar
€9.99
Het bromvliegeffect

Het bromvliegeffect

Eva van den Broek
€22.99
Het geheim van Jezus van Nazaret

Het geheim van Jezus van Nazaret

Eugen Drewermann
€15.95