• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Ruimtelijk bestuursrecht 2023/1

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €121.00

Ruimtelijk bestuursrecht 2023/1

Paperback / Sewn | Dutch
 • Available, delivery time is 2 working days.
 • Not in stock in our shop
€121.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Wanneer u werkzaam bent op het terrein van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid, dan mag Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2023/1 niet in uw collectie ontbreken. Deze tekstbundel bevat een ruime selectie van relevante wet- en regelgeving omtrent het ruimtelijk bestuursrecht. Zowel geschikt voor professionals als studenten. De uitgave biedt u een naslagwerk met daarin alle relevante regelgeving die van pas komen in uw dagelijkse werkzaamheden, inclusief de laatste wetswijzigingen per 1januari 2023. De opgenomen regelgeving bestrijkt een breed terrein. Nog niet het komende omgevingsrecht (Omgevingswet) is opgenomen, maar wel de huidige regelgeving omtrent ruimtelijke ordening en ruimtelijk relevant milieurecht, alsmede wetgeving over infrastructuur. In de eveneens opgenomen Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het algemene bestuursprocesrecht geregeld die op de in deze uitgave verzamelde regelgeving van toepassing is, waaronder de regelen omtrent besluitvorming en rechtsbescherming. De titel en het compacte formaat van deze uitgave biedt u een actueel en allesomvattend overzicht van het ruimtelijk bestuursrecht, met daarin onder meer de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Tracéwet, Woningwet, Erfgoedwet, en een selectie uit de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet. Met het oog op de komende Omgevingswet is het op laatstgenoemde wet gebaseerde Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van belang vanwege de mogelijkheden om daarop alvast vooruit te lopen en vanwege de verschillende specifieke gebiedsregelingen. U vindt alles op structurele en overzichtelijke wijze geordend. De inhoudsopgave en het uitvoerige trefwoordenregister helpen u in een handomdraai te vinden wat u zoekt. Zo verliest u gedurende de werkdag niet onnodig veel tijd aan zoekwerk. In elke halfjaarlijkse actualisering worden tussentijdse wijzigingen in de regelgeving verwerkt, zodat kan worden beschikt over de zo actueel mogelijke versie. Vanwege de in aantocht zijnde nieuwe Omgevingswet zijn de aangebrachte wijzigingen in de huidige regelgeving veelal niet ingrijpend, maar het kunnen beschikken over een actuele versie daarvan geeft meer zekerheid. Uiteraard is deze wetgeving ook digitaal raadpleegbaar, maar de ervaring leert dat op papier beschikbare wetteksten die regelmatig moeten worden geraadpleegd, in de praktijk nog steeds de voorkeur verdienen. Daarbij is van belang dat deze uitgave tevens een overzicht biedt in de samenhang van het pakket regelgeving dat voor de praktijk van het omgevingsbeleid en de ruimtelijke ordening van belang is. De uitvoerige alfabetische trefwoordenlijst, die ook in deze nieuwe versie weer is geactualiseerd, is een handig hulpmiddel bij het vinden van relevante regelgeving.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  Mar 2023
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  185 x 110 x 27 mm
 • Weight
  536 gram
 • EAN
  9789013172294
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch