• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 14 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€20.99
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Tajemnica ukryta na Antarktydzie. Nierozwi¿zana od tysi¿cy lat zagadka.
Pochodz¿cy z Brooklynu starszy sier¿ant zbrojmistrz jest niesamowicie wkurzony, bo musi niäczy¿ ekip¿ wys¿an¿ w celu zbadania Ziemi. To ostatnia przed przej¿ciem na emerytur¿ operacja cz¿onka oddziäu raidersów Patricka "Wica" Finnegana, w trakcie której przybywa na skute lodem wy¿yny subglacjalne Ellsworth. Jedynym powodem jego ekspedycji jest przys¿uga, jak¿ jest winien staremu przyjacielowi. Nie oznacza to jednak, ¿e päa do tej misji entuzjazmem.
Kiedy Wic widzi w köcu, co odkryli naukowcy, nie wierzy w¿asnym oczom. Nie jest równie¿ gotowy na zbli¿aj¿c¿ si¿ przemoc. Otwarty portal wyrzuca z siebie nieokie¿znan¿, pe¿n¿ furii burz¿, która ogarnie cä¿ ludzkö¿.
Od antarktycznej tundry po ulice Manhattanu, Wic i jego dru¿yna posun¿ si¿ do granic w¿asnych möliwöci, próbuj¿c powstrzymä ostateczne zagröenie dla Ziemi. Wszystko jednak zdaje si¿ by¿ przeciwko nim. Rz¿dy upadaj¿, a z Ziemi pozostaj¿ ruiny.
Przy¿¿czcie si¿ do autorów bestsellerów Christophera Hoppera i J.N. Chaney w tym, co odbiorcy nazywaj¿ "nieprzerwan¿ jazd¿ na z¿amanie w karku w g¿¿b metaprzestrzeni". Przeznaczony dla fanów Dystryktu 9, Expeditionary Force, i Galaxy¿s Edge militarny thriller s-f, którego nie b¿dziesz w stanie od¿öy¿, i oficjalny pocz¿tek przebojowej serii Ruiny Galaktyki.
Whether or not you've read Ruins of the Galaxy, jump right into Ruins of the Earth. I usually read prequels of Series that I loved (as I did ROTG) out of some weird sense of obligation- and they never fail to fall short. So I was DELIGHTED to find myself liking this story - dare I say it - even more than ROTG. It's exciting, fast-paced Sci-fi with great characters, and some very clever twists and turns. Add some truly nasty baddies, offet by some very funny "Are you kidding me? Hahaha!" moments and I am totally hooked.
Amazon Reader
-

Christopher Hopper jest amerykäskim powie¿ciopisarzem, twórc¿ i wspó¿autorem bestsellerowej serii militarnej SF, Ruiny Galaktyki, tworzonej z JN Chaneyem. Inne serie w jego dorobku to Resonant Sun (Rezonans S¿öca), The Sky Riders (Je¿d¿cy nieba), The White Lion Chronicles (Kroniki Biäego Lwa), i The Berinfell Prophecies (Proroctwo z Berinfell). Mieszka z ¿on¿ i czwórk¿ dzieci na archipelagu Tysi¿c Wysp w pó¿nocnej cz¿¿ci Nowym Jorku. Uwielbia latä dronami wy¿cigowymi i sterowanymi radiowo samolotami, muzykowä ze swoj¿ ¿on¿, i podró¿owä do dalekich krain, fikcyjnych i rzeczywistych.

JN Chaney jest bestsellerowym autorem z listy ¿USA Today". Posiada tytu¿ magistra pisania twórczego. Uwäa si¿ za wielkiego fana Super Mario Bros. Cz¿sto migruje, ale ostatnio widziano go w Las Vegas w stanie Nevada. Nale¿y zg¿aszä wszelkie obserwacje, które nale¿¿ do rzadköci.

Specifications

 • Publisher
  Ruiny Ziemi
 • Translator
  Tomasz , Walenciak
 • Pub date
  Feb 2023
 • Pages
  688
 • Theme
  Science fiction: space opera
 • Dimensions
  220 x 145 x 48 mm
 • Weight
  1008 gram
 • EAN
  9788728502617
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

related products

Het geheim van de Kraken

Het geheim van de Kraken

Guido Eekhaut
€20.95
Lichtjaren

Lichtjaren

Kass Morgan
€19.99
Quinto-Center

Quinto-Center

Susan Schwartz
€14.95
Groeten van het Sterrenbeest

Groeten van het Sterrenbeest

Robert Feldhoff
€15.95
Lords Of Uncreation

Lords Of Uncreation

Adrian Tchaikovsky
€24.95
Eversion

Eversion

Alastair Reynolds
€14.95