0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Stosunki mi¿dzyetniczne
Stosunki mi¿dzyetniczne

Stosunki mi¿dzyetniczne

Svetlana , Guriewa

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€79.00
Description

Praca stanowi prób¿ kompleksowego i systematycznego zrozumienia psychologii relacji mi¿dzyetnicznych jako zjawiska spo¿ecznego, które ma g¿¿bokie korzenie historyczne, kulturowe, polityczne i religijne. Autorka zwraca szczególn¿ uwag¿ na konflikty etniczne na przyk¿adzie regionu Kaukazu Pó¿nocnego, który znany jest jako "region o du¿ym potencjale napi¿cia mi¿dzyetnicznego". W pracy szeroko wykorzystano zagraniczne i krajowe opracowania po¿wi¿cone tej tematyce. Praca przedstawia g¿ówne etapy rozwoju, stan obecny i dynamik¿ relacji mi¿dzyetnicznych. Istota pracy jest dowodem na to, ¿e problem ksztätowania lub utrzymywania pozytywnych postaw i stereotypów etnicznych jest piln¿ kwesti¿ dla wspó¿czesnego spo¿ecze¿stwa. Publikacja naukowa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tym problemem: psychologów, historyków, etnologów, specjalistów z zakresu psychologii relacji mi¿dzyetnicznych.

Guriewa Swiet¿ana D¿akotowna, doktor psychologii, Wydziä Psychologii, Pästwowy Uniwersytet Petersburski (St. Petersburg). Autorka monografii "Postawa i stosunki mi¿dzyetniczne" (2008), "Stosunki i konflikty mi¿dzyetniczne" (2009), "Psychologia stosunków mi¿dzyetnicznych" (2010). Posiada ponad 80 publikacji naukowych z zakresu stosunków mi¿dzyetnicznych.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Nov 2021
 • Pages
  304
 • Theme
  Analytical and Jungian psychology
 • Dimensions
  220 x 150 x 18 mm
 • Weight
  471 gram
 • EAN
  9786203135862
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

De vrouwenkring rondom Jung

De vrouwenkring rondom Jung

M. Anthony
€16.50
Vaders dochter

Vaders dochter

M. Murdock
€24.50
Het projectie mechanisme in de praktijk

Het projectie mechanisme in de praktijk

K.M Hamaker-Zondag
€27.50
Ga maar spelen!

Ga maar spelen!

Theresa Foks-Appelman
€32.50
De oude wijze boom

De oude wijze boom

Monique Ilsink
€25.00