• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

SYSTEMY ZAWIESZENIA DO ROWERÓW GÓRSKICH

Mark , Davie

SYSTEMY ZAWIESZENIA DO ROWERÓW GÓRSKICH
SYSTEMY ZAWIESZENIA DO ROWERÓW GÓRSKICH

SYSTEMY ZAWIESZENIA DO ROWERÓW GÓRSKICH

Mark , Davie

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 14 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€79.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Systemy zawieszenia do rowerów górskich zostäy zaprojektowane w celu poprawy osi¿gów i komfortu jazdy dla rowerzysty. Dodatkowo, system zawieszenia mo¿e zmniejszy¿ zm¿czenie, wydatki na energi¿ i poprawi¿ osi¿gi podczas jazdy na czas. Zaproponowano jednak równie¿, ¿e zastosowanie tylnego uk¿adu zawieszenia w rowerze górskim mo¿e by¿ niekorzystne dla rowerzysty, powoduj¿c rozproszenie jego energii poprzez tylne zawieszenie. Niniejsza ksi¿¿ka przedstawia badania nad uk¿adami zawieszenia w rowerach górskich i ich wp¿ywem na osi¿gi rowerzysty, okre¿laj¿c ilo¿ciowo obci¿¿enia dynamiczne wywierane na ram¿ roweru i rowerzyst¿. Uwzgl¿dniono równie¿ psychologiczny i fizjologiczny wp¿yw stosowania tylnego uk¿adu zawieszenia na jazd¿ na rowerze terenowym.

Doutorado em Engenharia Dinâmica e Simulação (Glasgow University) Concedido em 2011. Licenciatura em Engenharia BEng (Hons) Engenharia de Design Mecânico (Glasgow University) Graduado em 2001.

Specifications

 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Apr 2022
 • Pages
  444
 • Theme
  Mechanical engineering and materials
 • Dimensions
  220 x 150 x 27 mm
 • Weight
  679 gram
 • EAN
  9786203232325
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

related products

Basisboek ontwerpen

Basisboek ontwerpen

Wim Zeiler
€55.95
Next Nature

Next Nature

Koert van Mensvoort
€22.50
Fokker D.23

Fokker D.23

Willem Vredeling
€24.95
Werktuigbouwkundige installaties 2023

Werktuigbouwkundige installaties 2023

IGG bouweconomie BV
€565.71
Toegepaste stromingsleer

Toegepaste stromingsleer

Robert. L. Mott
€83.95