• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €59.95

Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg

Paperback / Sewn | Dutch
 • Available. Delivery time is 5 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€59.95
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

De Algemene Rekenkamer verwijt toezichthoudende partijen binnen de gezondheidszorg onvoldoende daadkrachtig te zijn bij de aanpak van zorgfraude, onrechtmatige declaraties en hoge winsten, maar tegelijkertijd constateert zij dat de huidige wettelijke kaders hieraan grotendeels in de weg staan. Desondanks merkt zij wel op dat organisaties in het bestaande stelsel meer kunnen doen dan ze nu doen. Vanuit dat uitgangspunt pogen de auteurs met dit boek de rechtspraktijk behulpzaam te zijn door het juridisch kader uiteen te zetten, waarmee dit boek een handboek vormt voor de rechtspraktijk voor het verrichten van toezicht en handhaving. Een en ander zodat binnen de huidige wet- en regelgeving toezicht en handhaving alsnog op zodanige wijze kan worden vormgegeven dat onrechtmatigheden bij declaraties en uitkeringen van collectieve zorggelden zo effectief mogelijk aangepakt kunnen worden. Zulks om de daarvan uitgaande druk op de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel zoveel als mogelijk weg te nemen. In dit boek wordt het thema toezicht en handhaving zorgbreed en aldus domeinoverstijgend besproken. Dit betekent dat alle stelselwetten – te weten (1) de Wet langdurige zorg, (2) de Zorgverzekeringswet, (3) de Jeugdwet en (4) de Wmo 2015 – op dit thema worden besproken.

Mr. dr. W.I. (Wouter) Koelewijn is advocaat-partner te Utrecht en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Na afronding van zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden is Wouter aan deze universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar toepassing van privacy enhancing technologies bij elektronische gegevensuitwisselingsprocessen. Mr. dr. B. (Bastiaan) Wallage is advocaat te Utrecht en is voornamelijk werkzaam binnen het sociaal (gemeentelijk) domein. Tevens is Bastiaan als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en is hij onderzoeker bij het Law Centre for Health and Life.

Specifications

 • Publisher
  Berghauser Pont Publishing
 • Edition
  1
 • Pub date
  Jan 2023
 • Pages
  176
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  239 x 171 x 11 mm
 • Weight
  316 gram
 • EAN
  9789492952929
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch