• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Transitie en arbeid

Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA

E-book
Transitie en arbeid
Transitie en arbeid

All bindings and editions

Transitie en arbeid

Boek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VvA

E-book
| Dutch
 • Available. Download direct.
€38.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Op dit moment komen verschillende ontwikkelingen samen die het doorvoeren van veranderingen in de arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht wenselijk en noodzakelijk maken. Tijdens het lustrumcongres van de VvA is hierop ingegaan aan de hand van verschillende deelonderwerpen, die in dit boek verder uitgewerkt worden. De thema’s zijn: arbeidsongeschiktheid herschikt, waarin gezocht is naar een houdbaar en rechtvaardig systeem bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; de rol van scholing als arbeidsmarktinstrument; de onafhankelijkheid van vakorganisaties in het kader van het afsluiten van cao’s; de rechtsbescherming centraal: hoe om te gaan met het (toenemende) handhavingstekort in het arbeidsrecht; en arbeid over de grenzen heen, over de rol van het Europees handvest op het toepassen van het toepasselijk recht. In het slothoofdstuk worden de aanbevelingen uit de voorgaande hoofstukken samengebracht en de uitkomsten geanalyseerd. Tevens zijn in deze bundel de teksten opgenomen van de toespraak van Diederik Samsom (kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans), over de noodzaak tot rechtvaardige uitvoering van de maatregelen als gevolg van de klimaattransitie en de inleiding van Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), over de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Specifications

 • Publisher
  Boom uitgevers Den Haag
 • Edition
  1
 • Pub date
  Dec 2022
 • Pages
  5032873
 • Theme
  Social law and Medical law
 • EAN
  9789400112162
 • E-boek
  E-boek
 • Language
  Dutch