0

Waardering van ondernemingen

in de juridische praktijk

A.N. Labohm, W.T.M. Veerman & P.M. van der Zanden

Paperback / Sewn | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€45.00
Description

Waardering van ondernemingen komt in het economisch verkeer vaak voor, zoals in geval van fusies en overnames, echtscheidingen, erfenissen en dergelijke. Voor de waardebepaling worden vaak deskundigen zoals register valuators, accountants en bedrijfseconomen ingeschakeld. Indien in het kader van de waardering geschillen ontstaan komen er in het kader van de geschillenbeslechting veelal juristen aan te pas. De praktijk leert dat de communicatie over de juridische betekenis van de waarderingen de daarbij gebruikte informatie en gehanteerde berekeningsmethode tussen de juristen en de ingeschakelde deskundigen vaak moeizaam verloopt.
Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren door enerzijds de theoretische (bedrijfseconomische en juridische) achtergronden te schetsen alsmede de meest gebruikte waarderingsmethoden toe te lichten en anderzijds op basis van de jurisprudentie en de ervaring van de auteurs in hun verschillende rollen de bestaande praktijk globaal te bespreken. Het boek beoogt nadrukkelijk niet een leidraad te zijn voor het zelfstandig uitvoeren van waarderingen.

Specifications
 • Publisher
  Uitgeverij Paris B.V.
 • Edition
  3
 • Pub date
  May 2017
 • Pages
  150
 • Theme
  Company, commercial and competition law: general
 • Dimensions
  242 x 158 x 12 mm
 • Weight
  384 gram
 • EAN
  9789462511330
 • Product form
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login