• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Zakboek strafrecht voor de hulpofficier 2023

Zakboek strafrecht voor de hulpofficier 2023
Zakboek strafrecht voor de hulpofficier 2023

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €29.50

Zakboek strafrecht voor de hulpofficier 2023

Paperback / Sewn | Dutch
 • In reprint, expect at Jun 8, 2023
 • Not in stock in our shop
€29.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

In dit zakboek worden algemene leerstukken uit het strafrecht en de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken. Tal van praktische voorbeelden aan de hand van jurisprudentie en Kamerstukken maken de informatie direct toepasbaar. Ideaal als je zaken beter wilt afhandelen in minder tijd. Het zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2023 vormt een actueel, overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over algemene leerstukken en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index. Zo kun je doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt bovendien vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Het zakboek bevat een bespreking van algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit dat wetboek, de Opiumwet, de WWM en de WVW. Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn eveneens verwerkt. Ook voor specialisten in de opsporing Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Actuele informatie Strafrecht In deze 2023-druk zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt en met paragraafverwijzing terug te vinden in het actualiteitenoverzicht voor in het zakboek. Onderstaand een selectie. Wetgeving • Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr). • Voorbereidingshandelingen seksueel misbruik kinderen (wetsvoorstel art. 240c Sr). • Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging gepleegd tegen politieambtenaar, boa, Minister, Staatssecretaris, CvdK, burgemeester, wethouder, enz. (art. 285 Sr). • Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr). • Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet. • Herstel art. 184 WVW 1994 (verlaten plaats ongeval: uitsluiting strafvervolging nu ook weer mogelijk bij schade). • Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met: o Art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen). o Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr). o Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen). o Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist). Jurisprudentie • Opruiing middels rap op social media (art. 131 Sr). • Belediging groep mensen (art. 137c Sr). • Demonstratierecht en lokaalvredebreuk: vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging (art. 138 Sr en art. 10 en 11 EVRM). • Lokaalvredebreuk: namens rechthebbende (art. 139 Sr). • Deelneming aan criminele organisatie (deelneming, organisatie en oogmerk) (art. 140 Sr). • Voortzetting verboden organisatie (Hells Angels) (art. 140 lid 2 Sr). • Wederspannigheid: rechtmatige uitoefening bediening (art. 180 Sr). • Valsheid in geschift: verzwijgen geweld en discriminerende/beledigen¬de uitlating in pv (art. 225 Sr). • Zedenmisdrijven (diverse onderwerpen). • (Groeps)belediging / toespraak tijdens demonstratie (art. 137c en 261 e.v. Sr). • Geheimhoudingsplicht (art. 272 Sr). • Met laser in ogen opsporingsambtenaar schijnen: mishandeling (art. 300 Sr) en gevaar en hinder op weg (art. 5 WVW 1994). • Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr). • Van verdachte mag als daartoe speciaal opgeleide politieman met zijn ervaring meer worden verwacht dan van een gewone verkeersdeelnemer (art. 6 WVW 1994). Nieuwe paragrafen • Voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (art. 240c Sr). • Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr). Herschreven paragraaf • Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr). • Omkoping ambtenaar (art. 177 Sr). • Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr). • Bedreiging (art. 285 Sr). • Oplichting (valse hoedanigheid) (art. 326 Sr). Meer informatie? Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  May 2023
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  184 x 110 x 23 mm
 • Weight
  430 gram
 • EAN
  9789013170405
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch