• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023

Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023

All bindings and editions

 • Paperback

  2023

  €43.50

Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2023

Paperback | Dutch
 • out of stock
€43.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Dit zakboek zet de belangrijkste bevoegheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Alles wat je nodig hebt om zaken goed en efficiënt af te handelen. Met het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier beschik je over een actueel, overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over het begrip verdachte en bevoegdheden uit het Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en index. Zo kun je doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over strafvordering voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Het zakboek bevat een bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en van bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en diverse bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wahv en de Awb). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord, zoals het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen, vorderen van gegevens, controleren van voertuigen en geweld door en tegen de politie. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek. Ook komen relevante onderdelen uit het Privaatrecht aan bod. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen. Ook voor specialisten in de opsporing Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Het zakboek wordt ook gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten. Actuele informatie Strafvordering Ook in deze 2023-editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt en met paragraafverwijzing terug te vinden in het actualiteitenoverzicht voor in het zakboek. Onderstaand een selectie. Wetgeving • Voor ophouden onderzoek minderjarige kan elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen (art. 489, 3e lid Sv). • Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voor¬schriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen. • Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar. • Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv). • Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met: o Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist). o Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen). o Art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen). o Art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie). • Verlenging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding tot 01-03-27. • Bevriezing door opsporingsambtenaar in afwachting komst deurwaarder bij inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen (art. 6:4:3 lid 2 Sv) en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 6:4:9 Sv). • Innovatiewet Sv en Besluit strafvordering. Aanpassing Sv, zodat met enkele (mogelijke) onderdelen van het toekomstige nieuwe Sv gedurende enige tijd ervaring kan worden opgedaan, zoals: o onderzoek binnenkomende berichten na ibn geautomatiseerd werk; o netwerkzoeking na ibn; o audiovisuele opnamen als vervanging van volledig pv; o audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel; o uitbreiding van lichtere opsporingsbevoegdheden door aangewezen hulpOvJ's. • Verplichting tot vergoeding kosten vernietiging voorwerpen die ernstig gevaar opleveren voor leefomgeving of volksgezondheid (art. 56a WWM, art. 13d Opium-wet en 8 Wed). Jurisprudentie • Inzet (onbeheerde) loktas met zichtbare portemonnee voor opsporing. • Niet inbeslagnemen auto met verborgen ruimte (geen uitlokking). • Rechtsbijstand kwetsbare verdachte. • Ruisstrategie. • Proceshouding verdachte: geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen. • Onderzoek door private partij naar mogelijk strafbaar handelen. • Dwangmiddelen en toestemming (met o.m. overzichtsarrest HR). • Ambtsinstructie: meerdere. • Hoofd verdachte door politie in burger met knie naar grond gedrukt. • Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent. • Confrontatie/identificatie/herkenning. • Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 (vrijheidsbeperkende middelen). • Kraken/ontruimen (art. 551a Sv). • Ernstig geschokte rechtsorde (grond vh): verontwaardiging over eventuele vrijlating verdachte. • Undercover stelselmatig inwinnen van informatie. • PGP-data (pretty good privacy: versleutelde data). • Vorderen toegang verkeers/locatiegegevens als bedoeld in o.m. art. 126n, 126na, 126ni Sv. • Voeging bij processtukken: vernietigen (art. 126aa Sv). • Volgen en observeren n.a.v. ANPR-hit (art. 126jj Sv). • WWM: gesignaleerd in veiligheidsrisicogebied, stopteken daarbuiten. • Opiumwet: kledingonderzoek gerechtvaardigd omdat verdachte een joint en zakje weed bij zich had (art. 9 lid 2 Opiumwet). • Klein zakje hennep en sterke henneplucht in auto. Doorzoeking niet onrechtmatig (art. 96b Sv). • Meetresultaten energieverbruik ontoereikend voor redelijk vermoeden hennepkwekerij. Herschreven paragrafen • Rechtsbijstand verdachte. • Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.). • Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren. • Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC. • Art. 5a en 6 WVW 1994 en vh. • Wet dieren. Nieuwe paragrafen • Schadevergoeding benadeelde/erfgenamen/enz. • Kentekenbeslag/tenaamstellingsblokkade motorrijtuig/aanhangwagen. • Innovatiewet Sv en Besluit innovatie strafvordering (zie voorgaand onder nieuwe wetgeving). Voordelen online Je gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. Je kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of je gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop je direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Ook verwijzingen naar andere paragrafen zijn gelinkt en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). Belangrijke onderdelen die je graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kun je een handig label meegeven. Zo kun je deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht). Meer informatie? Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  May 2023
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  185 x 110 x 29 mm
 • Weight
  516 gram
 • EAN
  9789013170443
 • Paperback
  Paperback
 • Language
  Dutch

related products

Werken met de omgevingswet

Werken met de omgevingswet

Jur van der Velde
€39.95
Praktijkgids overheidsbeleid

Praktijkgids overheidsbeleid

Judith van der Vange
€49.95
We solemnly publish and declare

We solemnly publish and declare

Sil Van Den Hoven Merel Zuidam
€15.00
Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2024

Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2024

Sdu Wettenredactie
€43.60
Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen

Henk Veenstra
€69.50