• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023

Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023
Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023

All bindings and editions

 • Paperback / Sewn

  2023

  €30.00

Zakboek wetteksten voor de hulpofficier 2023

Paperback / Sewn | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€30.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing van belang is. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Via paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving kunt u de bespreking raadplegen in het zakboek Strafvordering of Strafrecht. Als hulpofficier van justitie of specialist in de opsporing dient u kennis te hebben van uiteenlopende en vaak veranderlijke rechtsgebieden. Het zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier helpt u een weg te banen binnen actuele wet- en regelgeving. De 2023-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en index vindt u snel wat u zoekt en via handige paragraafverwijzingen naar de bespreking in het zakboek Strafvordering of Strafrecht voor de Hulpofficier komt u snel tot de gewenste verdieping. Actuele wetteksten en regelgeving Verwerkt in deze 2023-editie zijn onder meer: • Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet. • Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voor¬schriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen. • Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feiten¬onderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar. • Strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr). • Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met: o art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist); o art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen) en o art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen). o Art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie). • Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr). • Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging gepleegd tegen politieambte¬naar, boa, Minister, Staatssecretaris, CvdK, burgemeester, wethouder, enz. (art. 285 Sr). • Voor ophouden onderzoek minderjarige kan elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen (art. 489, 3e lid Sv). • Bevriezing door opsporingsambtenaar in afwachting komst deurwaarder bij inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen (art. 6:4:3 lid 2 Sv) en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 6:4:9 Sv). • Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv). • Innovatiewet Sv en Besluit strafvordering (art. 556 Sv). Aanpassing Sv, zodat met enkele (mogelij¬ke) onderdelen van het toekomstige nieuwe Sv gedurende enige tijd ervaring kan worden opge¬daan, zoals: o onderzoek binnenkomende berichten na ibn geautomatiseerd werk; o netwerkzoeking na ibn; o audiovisuele opnamen als vervanging van volledig pv; o audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel; o uitbreiding van lichtere opsporingsbevoegdheden door aangewezen hulpOvJ's. • Verplichting tot vergoeding kosten vernietiging voorwerpen die ernstig gevaar opleveren voor leefomgeving of volksgezondheid (art. 56a WWM, art. 13d Opiumwet en 8 Wed). • Verlenging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding tot 01-03-27. Meer informatie? Zie voor de omvangrijke inhoudsopgave en een gedetailleerd overzicht van verwerkte actualiteiten www.zakboekenpolitie.com.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  May 2023
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  185 x 110 x 25 mm
 • Weight
  474 gram
 • EAN
  9789013170481
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Dutch