0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
ZESPÓ¿ CI¿CIA (SAMOOKALECZENIE)
ZESPÓ¿ CI¿CIA (SAMOOKALECZENIE)

ZESPÓ¿ CI¿CIA (SAMOOKALECZENIE)

Verónica , Gonzáles & Juan Daniel Valeriano , Condori

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€37.90
Description

G¿ównym celem tego badania by¿o opisanie charakterystyki przypadku zespo¿u ci¿cia, badania przeprowadzonego w mie¿cie Tarija-Boliwia. Odnosi si¿ do aktu samookaleczenia w celu zmiany stanu umys¿u, zako¿czenia stanu emocjonalnego zam¿tu lub z¿agodzenia sytuacji zwi¿zanej ze stresem, poprzez spowodowanie fizycznego uszkodzenia ciäa. Opracowanie odpowiada rodzajowi projektu opisowego, zastosowano metod¿ studium przypadku. Rodzaj doboru próby by¿ celowy; technik¿ stosowan¿ do zbierania informacji by¿ wywiad, wykorzystuj¿cy jako¿ciowe podej¿cie do przetwarzania danych. Stwierdzono, ¿e elementy, które spowodowäy ci¿cie, to problemy afektywne, potrzeba lub brak uczucia, poczucie samotno¿ci, ciekawo¿¿, której towarzyszy wp¿yw przyjació¿. Obecno¿¿ oznak i objawów, takich jak zaprzeczenie, nerwowo¿¿, poczucie winy, wstyd za to, co prowadzi osob¿ do ukrycia ran z ubraniem. Obecno¿¿ zachowä kompulsywnych; niestabilne i krótkotrwäe relacje emocjonalne, obecno¿¿ braku bezpiecze¿stwa, zazdro¿ci i nieufno¿ci.

Verónica Gonzáles Ibáñez, nació en Bolivia, cursó estudios en la UAJMS, obteniendo el título de licenciada en Psicología. Tutora de tesis para los trabajos de pre grado y posgrado. Ejerció el cargo de Directora de posgrado de la UAJMS. Obtuvo reconocimiento como investigadora. Actualmente se desempeña como docente.

Specifications
 • Publisher
  Sciencia Scripts
 • Pub date
  Apr 2020
 • Pages
  124
 • Theme
  Psychological theory, systems, schools and viewpoints
 • Dimensions
  220 x 150 x 7 mm
 • Weight
  203 gram
 • EAN
  9786200926135
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

De 366 wetten

De 366 wetten

Robert Greene
€24.99
Wat ik eerder had willen weten

Wat ik eerder had willen weten

Marian Mudder
€20.99
Houd me vast

Houd me vast

Sue Johnson
€25.99
In de ban van burn-out

In de ban van burn-out

Christiaan Vinkers
€23.50