• Geen verzendkosten vanaf €15,-
  • Uw cadeaus gratis ingepakt
  • Bestellen zonder account mogelijk
  • Geen verzendkosten vanaf €15,-
  • Uw cadeaus gratis ingepakt
  • Bestellen zonder account mogelijk
Maand van de Filosofie

Maand van de Filosofie

‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte Lucebert. Maar zonder waarde zou niets de moeite waard zijn.

Als iets van waarde opduikt is de meetlat meestal niet ver weg. Het goud gaat naar de snelste hardloper. Het leukst is het bericht met de meeste ‘likes’. En alle lof verdient de leerling met de hoogste cijfers. Hoe meer mensen het waarderen hoe meer iets waard wordt. Maar is wat alleen ikzelf waardevol vind dan minder waard? En wat is de waarde van zaken die niet te meten zijn? Heeft waarheid een prijs? Hoeveel is vriendschap waard? Hoe weerloos is schoonheid? En hoe waardeert de natuur de menselijke maat?

Volgens geldfilosoof Georg Simmel bestaat waarde zolang we niet hebben wat we verlangen. Betekent dat dan ook dat de weerloze aarde steeds meer waard wordt naarmate er minder van haar overblijft?

De Maand van de Filosofie 2023 vraagt zich af hoe het weerloze en waardevolle zich kan weren tegen de harde cijfers van verdienste, prestige en succes. En vooral hoe waarde weer zijn waarde krijgt.

SOCRATESBEKER

SOCRATESBEKER

De Socratesbeker is de prijs voor het prikkelendste filosofieboek van het voorgaande jaar. De komende periode is de jury in beraad over het beste filosofieboek van 2023. Momenteel is de shortlist bekend.

Sinds 2002 reiken we jaarlijks de Socratesbeker uit aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. Voor de Socratesbeker komen alle boeken in aanmerking die verschijnen in het voorgaande jaar (jan - dec). Het aangedragen boek is geschreven in het Nederlands, filosofisch van aard, overwegend non-fictie en het betreft geen bundel.

De onderstaande vijf boeken maken kans op de Socratesbeker 2023.

Shortlist Socratesbeker 2023

Gastvrijheid

Gastvrijheid

Peter Venmans
€ 21,99
Culturele veldslagen

Culturele veldslagen

Gijs van Oenen
€ 29,90
Van Aristoteles tot algoritme

Van Aristoteles tot algoritme

Guido van der Knaap
€ 26,50
Wat we gemeen hebben

Wat we gemeen hebben

Thijs Lijster
€ 24,99
Autonomie

Autonomie

Miriam Rasch
€ 16,99

filosofieboeken

Het voortleven van de vuurvliegjes

Het voortleven van de vuurvliegjes

Georges Didi-Huberman
€ 20,00
De deugdzame stad

De deugdzame stad

Aboe Nasr Al-Farabi
€ 22,90
Vrijheid en duisternis

Vrijheid en duisternis

Martin Mittelmeier
€ 22,99
De uitvinding van het individu

De uitvinding van het individu

Larry Siedentop
€ 39,99
Geur

Geur

Frank Bloem
€ 20,99
Leve de dood?

Leve de dood?

Philippe Lepers
€ 24,90
Onbeschikbaarheid

Onbeschikbaarheid

Hartmut Rosa

€22,90

De drijvende culturele kracht van het wereldbeeld dat wij ‘modern’ noemen, is het verlangen om de wereld beschikbaar te maken: wetenschappelijk kenbaar, juridisch berekenbaar, politiek beheersbaar en technisch controleerbaar. Maar een volledig gekende, geplande en beheerste wereld is een dode wereld: een wereld waarmee we niet in dialoog kunnen treden en waarvan we vervreemd raken. Vitaliteit, aanraking en echte ervaringen ontstaan juist in de ontmoeting met het onbeschikbare, het onkenbare en het onbeheersbare. Zo bezien is onbeschikbaarheid bepalend voor het menselijk leven en de fundamentele menselijke ervaring. Als we beter willen begrijpen hoe wij als moderne subjecten in de wereld staan, moeten we onderzoeken hoe wij ons individueel, cultureel en institutioneel verhouden tot het onbeschikbare. In zijn essay Onbeschikbaarheid doet de Duitse socioloog Hartmut Rosa hiertoe een eerste aanzet, in zijn zoektocht naar de voorwaarden voor een zinvol leven in moderne tijden.

bestel

filosofieboeken

Tegen de communicatie

Tegen de communicatie

Mario Perniola
€ 21,50
Politiek zonder partijen

Politiek zonder partijen

Alicja Gescinska
€ 14,99
Het kwartet

Het kwartet

Clare Mac Cumhaill
€ 26,99
Identi-tijd

Identi-tijd

Paul van Tongeren
€ 16,99
Bekentenissen en banvloeken 

Bekentenissen en banvloeken 

Emil Cioran
€ 19,90
Filosofen in de dop

Filosofen in de dop

Scott Hershovitz
€ 23,99
De beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren

De beste filosofische ideeën om je moraal te verbeteren

Klaas Rozemond

€24,90

De menselijke soort bestaat al honderdduizenden jaren, maar het inzicht dat we kunnen klussen aan onze moraal is relatief nieuw. We zijn er nog niet zo handig in. Bovendien hebben we alleen gammel gereedschap: ons feilbare verstand. Toch kunnen we onze opvattingen over goed en kwaad aanscherpen. In dit boek zet Klaas Rozemond de beste verbeterideeën uit de filosofie op een rij. Via Socrates, Plato, Hobbes, Kant, Hegel, Rawls en anderen ontdekken we dat morele verbetering nodig en mogelijk is. Wie de morele lat hoger legt, wordt bovendien gelukkiger. Klaas Rozemond is filosoof en jurist en werkt als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde eerder het standaardwerk Het menselijke kwaad over de vraag wat dat kwaad inhoudt. In Het zelfgekozen levenseinde pleitte hij voor het recht om over je eigen levenseinde te beschikken. Samen met Jet Nijkamp en Co Woudsma publiceerde hij Het aardse leven met zijn epicurische levensfilosofie en het meermalen herdrukte Filosofie voor de zwijnen over het geluk van mens en dier. Dat laatste boek haalde de shortlist van de Socratesbeker.

bestel

filosofieboeken

Ethica Nicomachea

Ethica Nicomachea

Aristoteles
€ 24,90
De ideale staat

De ideale staat

Plato
€ 23,99
Soren Kierkegaard

Soren Kierkegaard

Geert Jan Blanken
€ 24,99
Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus

Jan de Bas
€ 17,99
Bekentenissen

Bekentenissen

Jean-Jacques Rousseau
€ 44,99
Diogenes

Diogenes

Inger Kuin
€ 22,99
Marcus Aurelius en de Stoa

Marcus Aurelius en de Stoa

Pierre Hadot

€34,90

Vertaald door Maarten van Buuren Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn Aansporingen bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw. In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de Aansporingen variaties zijn op de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen en de klassieke Stoa in het algemeen.
bestel

filosofieboeken

Wat zou Simone de Beauvoir doen

Wat zou Simone de Beauvoir doen

Skye C. Cleary
€ 24,99
Het liefdesbegrip bij Augustinus

Het liefdesbegrip bij Augustinus

Hannah Arendt
€ 24,99
Nietzsche & Heidegger

Nietzsche & Heidegger

Gerard Visser
€ 39,90
Eenling zijn

Eenling zijn

Rüdiger Safranski
€ 24,99
Een kleine filosofie van de zee

Een kleine filosofie van de zee

Laurence Devillairs
€ 18,99
Doe zelf normaal

Doe zelf normaal

Maxim Februari

€22,50

Maxim Februari over de grote vragen die op ons afkomen
Onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons. Het is de vraag of we zelf ons gedrag nog kunnen blijven normeren. Te veel kennis over de toekomst dreigt bij deskundigen en aan universiteiten te blijven hangen. Het is tijd die kennis daar op te halen en een publiek gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.

bestel

filosofieboeken

De sluier van Isis

De sluier van Isis

Pierre Hadot
€ 24,99
Overweldigend

Overweldigend

Frits de Lange
€ 22,99
Tusseninmens

Tusseninmens

Sarah Neutkens
€ 16,99
Seks in biopolitieke tijden

Seks in biopolitieke tijden

M. de Kesel
€ 22,90
Verlangen opnieuw

Verlangen opnieuw

Ben Schomakers
€ 22,90
Metafysica

Metafysica

Gert-Jan van der Heiden
€ 33,50
Culturele veldslagen

Culturele veldslagen

Gijs van Oenen

€29,90

In de culture wars bestoken partijen elkaars culturele stellingen met claims en verwijten over identiteit, zelfbegrip en sociale tegenstellingen. Cultuurmarxisten, social justice warriors, alt‑righters, incels, populisten en woke activisten strijden in kwesties als Black Lives Matter en #MeToo over voorrechten en achterstelling – soms met ironie, soms verbitterd, maar altijd vanuit de vaste overtuiging van een gelijk dat is verbonden met de eigen identiteit. Juist in die stellige overtuiging lijken links en rechts op elkaar, net als in hun afkeer van hun gezamenlijke vijanden: het liberale denken, de burgerlijke normaliteit en het kapitalisme. In Culturele veldslagen schetst Gijs van Oenen de filosofische en historische achtergronden van de culture wars. Hij laat zien dat deze enerzijds voortvloeien uit vernieuwende ideeën binnen het marxisme over het belang van cultuur, en anderzijds worden aangedreven door radicale inzichten uit de Franse filosofie over taal, waanzin en seksualiteit. Deze inzichten, van met name Derrida en Foucault, hebben in de afgelopen halve eeuw ingrijpende gevolgen gehad voor ons denken en doen in kwesties als multiculturalisme, etniciteit, zwart bewustzijn, postkolonialisme, gender, seksualiteit en heteronormativiteit.
bestel

filosofieboeken

Dierethiek & veehouderij

Dierethiek & veehouderij

Bart Gremmen
€ 22,90
Zoöpolis

Zoöpolis

Sue Donaldson
€ 29,90
Pleidooi voor dierenrechten

Pleidooi voor dierenrechten

Tom Regan
€ 34,90
Leven als een vogel

Leven als een vogel

Vinciane Despret
€ 23,50
Gerechtigheid voor dieren

Gerechtigheid voor dieren

Martha C. Nussbaum

€32,50

Onze collectieve verantwoordelijkheid
Overal zijn dieren in gevaar. Of het nu gaat over de gruwelijke mishandeling in de vleesindustrie, de jacht, de vernietiging van de natuurlijke omgeving of de verwaarlozing van huisdieren: de positie van dieren vraagt dringend om een wereldwijd ethisch reveil, om een bewustzijnsverandering van internationale proporties. In dit boek presenteert Martha C. Nussbaum een fundamenteel nieuwe benadering van dierenrechten, -ethiek en -wetgeving.
Van dolfijnen tot kraaien, van olifanten tot octopussen, Nussbaum beziet de levens van dieren met verwondering, ontzag en compassie, en geeft antwoord op de vraag hoe wij een klimaat kunnen scheppen waarin de mens het dier als een evenwaardig wezen beschouwt, niet als een handelsobject of een gebruiksvoorwerp. Gerechtigheid voor dieren scherpt ons denken over dieren en hun recht op een goed bestaan. Het is een vurig pleidooi voor verandering, waarin Nussbaum ook laat zien hoe politiek en wetgeving onze ethische verantwoordelijkheid ten opzichte van dieren kunnen waarmaken: de mensheid heeft de collectieve plicht dierenleed te onderkennen en op te lossen.
Voor tal van haar boeken, waaronder Het koninkrijk van de angst, De breekbaarheid van het goede, Grensgebieden van het recht en De kosmopolitische traditie oogstte Nussbaum lof en bewondering. Zij behoort tot de invloedrijkste hedendaagse denkers over ethiek en recht. Gerechtigheid voor dieren is een nieuw hoogtepunt in haar omvangrijke en belangrijke oeuvre.

bestel

filosofieboeken

Magnificent Rebels

Magnificent Rebels

Andrea Wulf
€ 21,50
Wat maakt de mens?

Wat maakt de mens?

Peter-Paul Verbeek
€ 34,90
De wereld dat ben jij

De wereld dat ben jij

Roek Lips
€ 22,99
Marx, Wagner, Nietzsche

Marx, Wagner, Nietzsche

Herfried Münkler
€ 39,90
Wie kies je om te zijn

Wie kies je om te zijn

Roek Lips
€ 21,99
Rebelse genieën

Rebelse genieën

Andrea Wulf
€ 39,99
De beste van alle mogelijke werelden

De beste van alle mogelijke werelden

Michael Kempe

€34,99

Alleen met grote verwondering kunnen we kijken naar het vruchtbare leven van Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), een van de grootste denkers van de zeventiende eeuw en tijdgenoot van Newton en Huygens. Dag en nacht was hij bezig om in duizelingwekkend veel verschillende wetenschappen ontdekkingen te doen. Hij bedacht het integraalteken in de wiskunde (¿), hij experimenteerde met het binaire systeem (nullen en enen) dat de basis zou worden voor de computerwetenschappen, hij vertaalde Plato in het Latijn, hij vond een nieuw horloge uit, een onderzeeboot, hij bedacht een volksgezondheidsstelsel, straatverlichting, de kanalisatie van de Donau, verbetering van de cartografie, ontwikkelde een compleet filosofisch systeem, en schreef talloze brieven waarvan er 15.000 bewaard zijn gebleven. Daarnaast was hij adviseur van diverse vorsten, onder wie Peter de Grote van Rusland. Tijd voor een liefdesrelatie heeft hij nooit gehad – hij ging met ideeën naar bed en stond ermee op.

bestel