0

Presentatie van De geest uit de fles door Ger Groot

Presentatie van De geest uit de fles  door Ger Groot
zo 30 april 201714:00 - 15:30
georganiseerd door Donner

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Ger Groot wordt geïnterviewd door H.M. van den Brink.

  • Entree: Toegang vrij
  • Locatie: Donner podium

‘Wie goed kijkt en luistert, kan in de architectuur van de Amsterdamse School, de schilderkunst van Caspar David Friedrich, de melodieën van Wagner of een lied van Ramses Shaffy de filosofie van hun tijd waarnemen. Hij ziet en hoort Kant en Schiller, Nietzsche en Sartre door de kunstwerken heen. Filosofie is overal, zelfs in de graffiti op straat.’ – Ger Groot

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn geworden wie we zijn. Sinds Descartes heeft de radicale twijfel zijn intrede gedaan en is ‘de geest uit de fles’. De filosofie van de afgelopen vier eeuwen laat zich beschrijven als één lange worsteling met de erfenis van de religie.

Niet alleen de filosofie, maar de hele cultuur is van die worsteling doordrongen. In muziek is ze te horen, in beeldende kunst te zien, in de keuken te proeven, in de architectuur te bewonen, in de tuinaanleg te doorwandelen. Dit boek doet een beroep op alle zintuigen. Het bevat een groot aantal schitterende illustraties en verwijzingen naar de geschiedenis van de muziek, opera, toneel en film. De bijbehorende beeld- en geluidsfragmenten zijn te bekijken en beluisteren via de site www.degeestuitdefles.com. Dichterbij kan filosofie niet komen.

 

Ger Groot (1954) is schrijver en filosoof. Hij doceert cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en publiceert veelvuldig columns, beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Bekende boeken van zijn hand zijn onder meer Religie zonder God, Vier ongemakkelijke filosofen en Plato in tijden van Photoshop.

‘Plato in tijden van Photoshop nodigt uit tot mijmeren over onze eigen tijd, een korte wandeling om bij jezelf te rade te gaan of beter nog: om de filosofen zelf te gaan lezen. En dat lijkt me precies Groots bedoeling.’ - Mark Pieters in NRC Handelsblad