0

Rotterdams bestuur in stad en land

Rotterdams bestuur in stad en land
za 28 maart 202015:00 - 17:00
georganiseerd door Donner

Achter de schermen van het Rotterdamse stadhuis en het Haagse torentje - over stads- en landsbestuur. M.m.v. oud-burgemeester Bram Peper, auteurs Sjef van de Poel en Marnix Krop en de oud-wethouders Sandra Korthuis, Marco Pastors en Pim Vermeulen, die worden geïnterviewd door Elsje Jorritsma.

  • Entree: AFGELAST
  • Locatie: Boekhandel Donner | Coolsingel 129 | Rotterdam

Een middag bij Donner over het stads- en landsbestuur. Vorig jaar zagen twee publicaties het licht, die wij vanmiddag op een bijzondere manier met elkaar willen verbinden. In het boek Bevlogen bestuurders van Sjef van de Poel geven de oud-burgemeesters en oud-wethouders van Rotterdam een in Nederland unieke inkijk achter de schermen van het Rotterdamse stadhuis tussen 1966 en 2006. Tijdens de bijeenkomst in Donner vertellen de oud-wethouders Sandra KorthuisMarco Pastors en Pim Vermeulen ieder nog eens hun eigen verhaal in een live-interview, door Elsje Jorritsma. Zij is redacteur bij NRC en coördineert het wekelijkse Rotterdamkatern bij de krant.
De bijeenkomst begint echter met een gesprek van Bram Peper met Marnix Krop over het eerste deel van diens biografie Wim Kok – een leven op eigen kracht. Dat Wim Kok vanuit zijn geboortedorp Bergambacht jaarlijks ‘op vakantie’ ging naar Rotterdam, heeft betekenis gehad voor zijn verbondenheid met de havenstad. Die verbondenheid van de premier met Rotterdam vormt een mooie brug van landsbestuur naar stadsbestuur en vice versa. En niemand kan hier betere vragen over stellen aan de biograaf van Kok dan de oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper.
Ter afsluiting van de bijeenkomst bieden wij u een glas aan.                    


Over Wim Kok. Een leven op eigen kracht - Marnix Krop
Wim Kok stierf op 20 oktober 2018. Hij werd met eer overladen. Deze arbeiderszoon had het tot minister-president van alle Nederlanders gebracht, tot een nationaal en internationaal gelauwerd staatsman. Hij bracht de FNV tot stand. Hij was de man van het Akkoord van Wassenaar in 1982 en van het vormen van de ‘paarse’ coalities. Ons land beleefde met Kok een periode van grote welvaart. En toch eindigde zijn regering in mineur: aftreden om Srebrenica, de dood van Pim Fortuyn, een monsternederlaag van zijn PvdA, omstreden commissariaten.

Marnix Krop beschrijft in dit eerste deel van zijn grote tweedelige biografie Wim Koks lange weg tot zijn moment van definitieve roem: een jeugd van eenvoud en hard werken in een Zuid-Hollandse polder; zijn leven in en voor de vakbeweging, 25 jaar lang; zijn opvolging van Joop den Uyl als leider van de PvdA. Ten slotte het kabinet-Lubbers/Kok: regeren tegen de wind in, het kwartje van Kok en de WAO-crisis. Ook zijn belangrijke bijdrage aan de geboorte van de euro. De wonderbaarlijke ‘verliesoverwinning’ aan het einde van die rit, die de weg naar zijn premierschap effende. En de onbekende, verrassende actie die hij daarvoor moest ondernemen.

De auteur voerde achttien gesprekken met Wim Kok, tot kort voor diens dood, en sprak ruim honderd getuigen. Uitgebreid archief- en literatuuronderzoek completeren dit boeiende beeld van een man die van ver kwam en heel ver is gekomen.

Marnix Krop (1948), jurist en politicoloog, werkte onder andere op de ambassades in Parijs en Warschau en diende als Nederlands ambassadeur in Berlijn. Hij schrijft geregeld over vraagstukken van binnen- en buitenlandse politiek. In de jaren tachtig was hij adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In 2014 publiceerde hij bij Prometheus zijn Hart van Europa. Hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs.

Bevlogen bestuurders - Sjef van de Poel
Medio 2017 gaf de gemeente Rotterdam Sjef van de Poel de opdracht om de leden van de Rotterdamse colleges van burgemeester en wethouders tot het jaar 2006 te interviewen over hun bestuurlijke ervaringen in Rotterdam. Geen journalistieke interviews, maar vraaggesprekken waarin de geïnterviewden de gelegenheid kregen zo veel mogelijk naar eigen inzicht hun herinneringen op te halen. Vrijwel iedereen deed mee en zo ging het oral history-project van start.

In Bevlogen bestuurders blikt Sjef van de Poel terug op de interviews, waarin 36 oud-bestuurders openhartig vertellen over hun leven voor, tijdens en na hun jaren in de Rotterdamse politiek. De interviews omvatten de tien vierjarige bestuursperiodes tussen 1966 en 2006. Al met al gaat het in dit boek dus om niet minder dan veertig jaar ‘collegegeschiedenis’ van Rotterdam.

Vier decennia, waarin de geïnterviewde ambtsdragers van weleer zich zonder uitzondering hebben laten zien als bevlogen bestuurders. Met dit boek wordt de lezer een blik gegund achter de schermen van het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel.

Sjef van de Poel
Mr.drs. J.W.E. (Sjef) van de Poel, was beleidsadviseur algemene bestuurszaken bij de bestuursdienst, deelgemeentesecretaris van Charlois en wethouder en loco-burgemeester van Voorschoten.