0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

2 results found

Display

J¿nis Endzel¿ns Latvijas Universit¿t¿ (1920. g. j¿nijs - 1940. g. j¿nijs)

Krist¿ne , Ko¿ina & Inese , Rjazanceva
9783639760606 | Latvian | Paperback / Sewn | 2014
  • Get stock status ...

Darb¿ J¿nis Endzel¿ns Latvijas Universit¿t¿ (1920. gada j¿nijs - 1940. gada j¿nijs), izmantojot Latvijas Valsts v¿stures arh¿va LU fonda un Rakstniec¿bas, te¿tra un m¿zikas muzeja J¿¿a Endzel¿na kolek More

€23.90

Interjera projekts gr¿matn¿cai

Ilze , C¿rpi¿a
9783639801545 | Latvian | Paperback / Sewn | 2014
  • Get stock status ...

Darb¿ tiek pied¿v¿ts vienot¿ sist¿m¿ integr¿ts, rado¿as projekt¿¿anas rezult¿t¿ tapis, est¿tiski funkcion¿ls Par¿zes j¿gendstila eksterjers, gr¿matu veikala interjers un ergonomiski funkcion¿ls un sti More

€35.90