0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

2 results found

Display

Beslenme

9783330072053 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
  • Get stock status ...

Son y¿llarda yeme bozukluklar¿nda görülen art¿¿lar ve bu bozukluklar¿n neden oldu¿u yäamsal tehditler arät¿rmac¿lar¿n ilgisini çekmektedir. Yeme bozukluklar¿ ve anksiyete aras¿nda ili¿ki oldu¿u göster More

€35.90

Dinî Tutum ¿ Stresle Ba¿a Ç¿kma ¿li¿kisi

Erkan , Kavas
9783659961205 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
  • Get stock status ...

"Dini Tutum-Stresle Bäa Ç¿kma ¿li¿kisi" konulu çal¿¿mada dinî tutumlar¿n cinsiyet, gelir, din e¿itimi alma, aileden ve di¿er kaynaklardan din e¿itimi alma durumlar¿na göre farkl¿l¿k göstermedi¿i, yä, More

€74.90