0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close

1,012 results found

Display

De Warnsveldse pompmoord
E-book

Peter J. van Koppen, Jasper J. van der Kemp & Guillaume W. Beijers
9789400112544 | Dutch | E-boek | 2023
 • Get stock status ...

In oktober 1985 werd Marijke Medens met messteken om het leven gebracht bij het benzinestation in Warnsveld. Destijds liep het onderzoek dood, maar in 2001 kwam er nieuwe informatie binnen bij de gehe More

€19.90

Walking the Tightrope
E-book

Sietske Dijkstra
9789400112346 | English | E-boek | 2023
 • Get stock status ...

The judge is the holder of a state office in the rule of law. At the same time s/he is an individual with opinions, convictions and preferences. When the judge speaks, it may not always be clear to th More

€52.50

Rechtsmiddelen
E-book

R.R. Verkerk
9789400112186 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Het burgerlijk procesrecht gaat in zekere zin om het vinden van het juiste evenwicht tussen procedurele waarborgen aan de ene kant en doelmatigheid aan de andere kant. Deze rede gaat over rechtsregels More

€25.00

A Concise Introduction to International Law
E-book

Atilla M. Tanzi
9789400112193 | English | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

This textbook provides an overview of the general functioning of international law, rather than presenting an extensive overview of the immense developments of international law in the last few decade More

€45.00

Koersen door de Wet op het financieel toezicht Deel IV - Beleggingsondernemingen
E-book

C.M. Grundmann-van de Krol
9789400112155 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Deel IV bestaat nu uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en de rol va More

€86.00

Transitie en arbeid
E-book

9789400112162 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Op dit moment komen verschillende ontwikkelingen samen die het doorvoeren van veranderingen in de arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht wenselijk en noodzakelijk maken. Tijdens het lustrumcongres va More

€38.00

De verhouding tussen het slachtoffer en het openbaar ministerie
E-book

F.A. Haijer & R.A. Hoving
9789400111844 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Slachtoffers van strafbare feiten hebben, mede als gevolg van de EU-slachtofferrichtlijn, steeds meer rechten gekregen. Slachtoffers zijn geëmancipeerd en hebben een eigen plek gekregen in het strafpr More

€57.00

De politie‐reprimande voor minderjarige first offenders van lichte feiten
E-book

Jolande uit Beijerse, Tamar Fischer, Chiara van Guldener, Liselotte Postma & Frank Weerman
9789400112100 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatieonderzoek naar de landelijke Pilot met een nieuwe werkwijze voor de politiereprimande. Die nieuwe werkwijze is erop gericht om minderjarige first o More

€45.00

The Transfer of Criminal Proceedings in the European Union
E-book

Pieter Verrest, Michael Lindemann, Paul Mevis & Sanne Salverda
9789400111639 | English | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

A transfer of criminal proceedings may take place between a judicial authority from one Member State and a judicial authority in another Member State when it is in the interest of a proper administrat More

€41.00

Climate Litigation in a Changing World
E-book

Jaap Spier
9789400111837 | English | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Climate change poses tremendous legal challenges. The law is still largely unsettled. Seeing the global consequences of GHG emissions, many enterprises may face litigation before courts in multiple ju More

€95.00

Politieke overheidscommunicatie
E-book

Tjebbe Geldof
9789400112148 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Overheidscommunicatie biedt burgers een belangrijke inkijk in wat de overheid zoal van plan is, waar zij de publieke middelen aan besteedt en welke resultaten zij behaalt. Maar mag de overheid die com More

€63.00

Recht in de marge
E-book

M. Vols
9789400112131 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

In zijn inaugurele rede Recht in de marge analyseert Michel Vols het openbare-orderecht. Dat is het rechtsgebied dat relevant is voor lokale overheden die, veelal samen met private partijen en strafre More

€28.50

Herstelrecht: de kunst van een geëmancipeerde misdaadaanpak
E-book

Jacques Claessen
9789400112230 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Herstelrecht is een manier van rechtdoen waarbij de focus ligt op het herstellen van de schade die door een misdaad is veroorzaakt. Het gaat daarbij niet alleen om herstel van materiële en immateriële More

€25.00

Grondslagen van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de klachtplicht in rechtsvergelijkend perspectief
E-book

Linda Spronck
9789400112087 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Dit proefschrift bespreekt de Nederlandse regeling van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de klachtplichten uit artikel 6:89 en 7:23 lid 1 BW. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit n More

€63.00

Onderwijskansen en de rechten van het kind
E-book

9789400112124 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

De Vereniging voor Onderwijsrecht stelt zich ten doel de studie van het onderwijsrecht te bevorderen. Hiertoe organiseert de vereniging voor de leden studiebijeenkomsten en stimuleert zij de leden dee More

€37.00

De integere rechter
E-book

Arie-Jan Kwak & Derk Venema
9789400112049 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

De integriteit van de rechter is, net als die van andere publieke functionarissen, steeds vaker onderwerp van discussie en kritiek. Maar wat houdt integriteit precies in? De integere rechter gaat uit More

€47.50

Toekomstig privaatrecht
E-book

9789400112117 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Wie aan de toekomst van het privaatrecht denkt, koppelt dit veelal aan de bredere en talrijke maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Is het privaatrecht daarop al voldoende toegesneden, en More

€52.50

Doe het zelf?
E-book

I.M. Becx, A.J. Akkermans, N.A. Elbers & K.A.P.C. van Wees
9789400112094 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

Na een verkeersongeval kunnen slachtoffers hun schade zelfstandig afhandelen en zelf contact onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij, of bijgestaan worden door een belangenbehartiger. In dit More

€34.50

Consumer Online Dispute Resolution Pathways in Europe
E-book

E.M. van Gelder
9789400112025 | English | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

The field of consumer online dispute resolution is going through important developments throughout Europe. New ODR providers are entering the field and a growing number of ADR bodies are relying on di More

€79.00

Praktijkboek waterbeheer onder de omgevingswet
E-book

9789400111790 | Dutch | E-boek | 2022
 • Get stock status ...

De ontwikkeling van de Omgevingswet is met recht een van grootste wetgevingsoperaties in ons land te noemen. De wet bundelt 26 wet ten op het terrein van de fysieke leefomgeving en ziet daardoor op ta More

€89.50