0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close

20,570 results found

Display

Rembrandt's Money

9789013164893 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

How did the world#s best and most famous artist act financially as an artist-entrepreneur in 17th century Holland? This pioneering publication examines the legal and financial facts, difficulties, dis... More

€65.00

Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

9789013163346 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Deze publicatie gaat uitgebreid in op het verenigingen-, coöperatie- en stichtingenrecht. De stof wordt thematisch behandeld, waarbij de regels voor de verschillende rechtsvormen met elkaar worden ver... More

€46.00

Capita selecta commercieel contractenrecht

Rieme-Jan Tjittes
9789462909922 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Deze uitgave Capita selecta commercieel contractenrecht bevat een aantal hoofdstukken uit de uitgave Commercieel Contractenrecht (2018) van de hand van Rieme Jan Tjittes. Deze capita selecta is specia... More

€30.00

Duurzaam ondernemen en Sustainable Transport

H. de Wulf, M.W. Scheltema, H. Walkate, G. Hesen, J. Langezaal, M. van Maanen, J. Kruit & H.J. de Kluiver
9789462512818 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De Koninklijke Vereeniging Handelsrecht heeft al meer dan honderd jaar tot doel om na te denken over passende wet- en regelgeving die, zoals in 1918 de originele statuten het formuleerden, recht doet... More

€57.50

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

P.G.F.A. Geerts
9789013162608 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt je middels korte heldere commentaren doeltreffend de actuele wetgeving op het gebied van het Intellectuele eigendom te doorgronden. Naast de verwerking van nieuwe wet... More

€225.00

Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht

J.J.A. Hamers
9789462909779 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De aanleiding voor het verschijnen van deze uitgave is de inwerkingtreding van de dertiende titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Personenvennootschap). In Curaçao en Sint Maarten gel... More

€39.00

De redelijk handelende aanbesteder

S. Prent
9789462909717 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Een Europese aanbestedingsprocedure resulteert in Nederland – als alles volgens plan verloopt – in het sluiten van een (in de regel) civielrechtelijke overeenkomst. De rechtsverhouding die tijdens de... More

€69.00

Bronnenboek Wetboek vennootschappen en verenigingen met uitvoeringsbesluiten

Bunker Hill Group
9789046611203 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit bronnenboek bevat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangevuld met de uitvoeringsbesluiten, bijgewerkt tot 15 september 2021. Ook de Corporate Governance Code van 2020 wordt opgenome... More

€65.00

Het Nederlandse personenvennootschapsrecht

9789013164633 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

De personenvennootschap vormt een lastig te doorgronden rechtsfiguur. Deze uitgave geeft houvast in het personenvennootschapsrecht met een op de rechtspraktijk toegesneden overzicht van de huidige sta... More

€69.00

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

B. Wessels
9789013165791 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de wettelijke schuldsaneringsregeling? En welke wetsregels, procesreglementen en praktijkprocesregels gelden er precies? Deze titel gaat uitgebreid in op dit soo... More

€99.99

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

C.M. Grundmann-van de Krol
9789462909908 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

De opbouw van deze nieuwe druk van deel I van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is ten opzichte van de vorige druk grotendeels gelijk gebleven, maar uiteraard geactualiseerd aan de huidig... More

€95.00

An Introduction to European Insolvency Law

Robert van Galen
9789013164589 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Deze titel behandelt de belangrijkste regels en vraagstukken van het Europees insolventierecht. Door de unieke opbouw kan je als lezer snel essentiële kennis opdoen over dit rechtsgebied. Ideaal voor... More

€70.00

De stille maatschap

Pieter Willems
9789464369182 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De stille maatschap is als vennootschapsvorm in de praktijk wat ondergesneeuwd geraakt. Onterecht, want het gaat om een zeer nuttig en polyvalent vehikel. Haar mindere bekendheid volgt waarschijnlijk... More

€24.95

New Bank Insolvency Law for China and Europe

M. Haentjens, S. Guo & B. Wessels
9789462362161 | Engels | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

This is the third and final volume in the ‘New Bank Insolvency Law for China and Europe’ series. The current volume provides a detailed comparison of Chinese and European bank insolvency and resolutio... More

€39.50

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector

9789013165838 | Dutch | Hardback / bound | 2022
 • Get stock status ...

Deze publicatie biedt inzicht in relevante ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. Denk aan onderwerpen als het effectueren van consumentenrecht via K... More

€24.50

Wikken & Wegen

Bibi Dumon Tak, Thijs Goverde, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout & Jan Paul Schutten
9789492618436 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Voor nieuwsgierige jongeren. Wikken & Wegen gaat over de geheimzinnige vraag die advocaten al ruim honderd jaar bezighoudt: wat is recht en hoe moet het worden toegepast. In dit boek zijn vijf bekende... More

€29.95

Verbintenissenrecht begrepen

I. Timmer
9789462909083 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Verbintenissenrecht begrepen behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Eerst wordt het belang van... More

€44.50

Boom Basics Verbintenissenrecht

Bart van der Wiel, Anne Stortelder & Laura van Gardingen
9789462907416 | Dutch | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Deze Boom Basics behandelt het Verbintenissenrecht. De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je dir... More

€15.00

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022

D.L.M.T. Dankers-Hagenaars & M.B.M. Loos
9789462908994 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De bundel Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022 is samengesteld voor rechtenstudenten in het tweede jaar van de Bachelors Rechtsgeleerdheid en Fiscaal rech... More

€42.50

#contentrecht

Charlotte Meindersma
9789082329650 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

Het internet bestaat niet zonder content. Bijna iedere dag publiceren, delen en gebruiken we teksten, foto’s en ander materiaal, van onszelf en van anderen. De grenzen van wat wel en niet mag zijn daa... More

€23.98