0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close

10,798 results found

Display

Meester van de medicijnen

Karel Berkhout
9789026346231 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Meester van de medicijnen van Karel Berkhout vertelt over de strijd van een apotheker tegen dure geneesmiddelen. Nieuwe geneesmiddelen met een prijs waarvoor je een stadsappartement kunt kopen; bestaa... More

€22.99

Discriminatie in arbeid

P.C. Vas Nunes
9789462909465 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan ook dienen ter bestri... More

€49.00

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen

9789462909304 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die tegenwoordig is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschie... More

€97.50

Handboek Participatiewet

R. Hutten
9789086351367 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Het Handboek Participatiewet is hét handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt twee... More

€59.00

Wettenpocket Arbeid & Beloning 2021

9789012406833 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De Wettenpocket Arbeid & Beloning is een unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving die dagelijks nodig is bij het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Met dit boek kunnen de vaak com... More

€138.95

Arbeidsovereenkomst 2021

9789493199415 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

met (selecties uit): Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten, Titel 10 Arbeidsovereenkomst Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV Ontslagregeling Regeling UWV ontslagpro... More

€17.50

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

R.P. Wijne
9789462909489 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit boek is een bewerking en samenvoeging van de juridische analyses die onderdeel waren van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2020). De auteur maakte deel uit van het on... More

€49.00

Praktisch Arbeidsrecht

C. J. Loonstra
9789001747541 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Praktisch Arbeidsrecht is een boek voor toekomstige professionals in de arbeidsrechtpraktijk, geschreven vanuit deze praktijk. Het beschrijft vraagstukken omtrent het arbeidsrecht op een beknopte en t... More

€55.00

De bijstand in praktijk 2021

9789013163230 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons sociaal zekerheidsstelsel. De wet ondersteunt mensen bij het participeren in de samenleving maar voorziet ook in een uitkering voor levensonderho... More

€88.00

Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen

R. Hutten & J. Liemburg
9789086351312 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde... More

€15.00

Zakboek Bijstand en Belastingen

J. Liemburg
9789086351343 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met bijstandsgerechtigden. Het geeft een helder overzicht van de fiscale rechten en plich... More

€20.00

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet

J. Liemburg
9789086351350 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Het handboek gaat naast berekeningen in het kader van de Partic... More

€40.00

Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020

M.D. Ramparichan
9789013163414 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Werkloosheid blijft een duur en #hot topic# voor het kabinet. Door alle wijzigingen in de afgelopen 33 jaar zijn door het bos van de sociale zekerheid de bomen van de Werkloosheidswet niet meer te zie... More

€58.50

Basics of European Labour Law

Antoine Jacobs
9789462406285 | Engels | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...
€15.00

Misschien was het nog te vroeg

Liselotte Postma
9789462909311 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Sinds 2002 heeft een arts op grond van art. 2 lid 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) de mogelijkheid euthanasie toe te passen bij een inmiddels wilsonbekwa... More

€74.00

Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht

Björn Schouten
9789462908574 | Dutch | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

In het arbeidsrecht komen de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ op verschillende plaatsen voor. Dezelfde of zeer vergelijkbare begrippen worden ook in andere deelgebieden van het privaatrech... More

€65.00

Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur

Gijsbert Leertouwer
9789462908925 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

In deze publicatie onderzoekt Gijsbert Leertouwer de democratische legitimiteit van het onderwijsbestuur. Van wie is de school eigenlijk? In hoeverre is sprake van controle op bestuurders en toezichth... More

€55.00

De overeenkomst tot het verrichten van arbeid

Harry van Drongelen
9789462512665 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...
€54.50

Ontslagrecht

Harry van Drongelen, Steven Jellinghaus & Wim Fase
9789462512689 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...
€54.50

Boom Basics Arbeidsrecht

M.Y.G.H. Erkens
9789462907348 | Dutch | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

De 12e druk van Boom Basics Arbeidsrecht gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2020 en bevat dus een basale weergave van het arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht zoals dat luidt na wijzi... More

€15.00