0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

86 results found

Display

Jacob Simonszoon de Rijk

Lucretia Wilhelmina Van Merken
9789460044373 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...
€16.95

Koning Artur in meervoud

Jozef Janssens
9789059088627 | Dutch | Hardback / bound | 2017
 • Get stock status ...

Koning Artur en zijn entourage behoren tot de meest populaire figuren uit de wereldliteratuur. Camelot, Excalibur, Avalon, Merlijn de tovenaar, Lancelot en Guinevere, Tristan en Isolde, Walewein, de f... More

€20.00

Gijsbrecht van Amstel

Joost van den Vondel
9789066200210 | Dutch | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

Vondels Gijsbrecht van Amstel is onmiskenbaar een hoogtepunt in de Nederlandse toneelliteratuur. Dit klassieke treurspel is geschreven in 1637 en beschrijft het beleg en de verwoesting van Amsterdam i... More

€16.95

Karel en Elegast

Hessel Adema
9789066200371 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

De Karel en Elegast is onze enige volledig overgeleverde voorhoofse ridderroman. Voorhoofs, omdat - in tegenstelling tot de iets jongere hoofse ridderromans - elementen als bruut geweld, krijgshaftigh... More

€16.95

Hartstocht achter de horren

Wim Tigges
9789460100888 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. Deze bundel bespreekt... More

€16.50

Hoe Houwaert zijn naam verborg in het Wilhelmus

Dirk-Jan De Kooter
9789463454742 | Dutch | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

Rondom het Wilhelmus hangt een dikke mist. De wording van dit overbekende lied is geheel in nevelen gehuld. Wie was de auteur? En wat voor leven had hij? Het vormt al eeuwenlang een raadsel. Middels e... More

€19.99

Salang’t de beam bloeit

Joke Corporaal
9789056154554 | Fries | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

De Fryske literatuer is útdrukking fan de eigenheid fan Fryslân. Troch de iuwen hinne hawwe Fryske skriuwers en dichters yn har eigen taal skreaun: oer harsels, oer har taal en oer har lân. De Fryske... More

€15.00

Zolang de boom bloeit

Joke Corporaal
9789056154547 | Dutch | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

De Friese literatuur is uitdrukking van de eigenheid van Fryslân. Door de eeuwen heen hebben Friese schrijvers en dichters in hun eigen taal geschreven: over zichzelf, over hun taal en over hun land.... More

€15.00

Mulisch met tulband

Jos Buurlage
9789463383318 | Dutch | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

In zijn romans, verhalen, poëzie en toneel verwerkte Harry Mulisch veel materiaal uit de orfische traditie, gegrondvest door de mythische zanger Orpheus. De middeleeuwse alchimisten, ook actief binnen... More

€16.95

Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid

M. Siegenbeek
9789065505774 | Dutch | Paperback / Sewn | 1997
 • Get stock status ...
€10.00

"Hoe zal het met mij aflopen"

J.B. Molewater
9789065501646 | Dutch | Paperback / Sewn | 1999
 • Get stock status ...
€15.00

Nederlandsche toestanden

F.A. Hartsen
9789065501462 | Dutch | Paperback / Sewn | 1996
 • Get stock status ...
€20.00

Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden

9789065502636 | Dutch | Paperback / Sewn | 1994
 • Get stock status ...
€10.00

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 3/2008/ Brieven

9789087040727 | Dutch | Paperback / Sewn | 2008
 • Get stock status ...

Voor veel historisch onderzoek zijn correspondenties een belangrijke of zelfs onmisbare bron. Geavanceerde zoeksystemen maken brievenedities en in toenemende mate ook elektronische archieven toegankel... More

€15.00

Artes in context

9789065508041 | Dutch | Paperback / Sewn
 • Get stock status ...
€19.00

Jaarboek Multatuli 2015

9789087045814 | Dutch | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

'Ik werd gescholden, belasterd, mishandeld, overgelaten aan- en gedwongen tot broodgebrek.' Multatuli was misschien wel onze eerste klokkenluider. Het Jaarboek Multatuli 2015 bevat bijdragen van het s... More

€20.00

Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman

Bart Vervaeck
9789460042416 | Dutch | Paperback / Sewn | 2015
 • Get stock status ...
€19.95

Wilhelmus en de anderen

9789053564400 | Dutch | Paperback / Sewn | 2000
 • Get stock status ...

Serie Tekst in Context: Liederen over oorlog, handel, liefde en geloof; met muziek-cd.Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 is bedoeld voor literatuuronderwijs en CKV-1 in de bovenbou... More

€18.99

Receptie naar behoefte 128 2012 3-4

9789087043391 | Dutch | Paperback / Sewn | 2013
 • Get stock status ...

De 'Nederlandse' cultuur lag en ligt ingeklemd tussen drie omvangrijke taalgebieden, waardoor de Nederlandse literatuur steeds heeft opengestaan voor uitheemse invloeden. Alleen al daarom dienen buite... More

€15.00

Vondels Joseph

9789089645265 | Dutch | Paperback / Sewn | 2013
 • Get stock status ...

Vertaalde historische literatuur voor leerlingen van het voortgezet onderwijs In 'Vondels Joseph, een bijbelse tragedie' maakt de lezer kennis met de oudtestamentische Joseph, een goudeerlijke en naïe... More

€18.99