0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

23 results found

Display

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 1 tot 39 Sr

Martin Scharenborg
9789403651439 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€24.75

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 424 tot 480 Sr

Martin Scharenborg
9789403651484 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€24.75

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 296 tot 424 Sr

Martin Scharenborg
9789403651477 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€24.75

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 177 tot 296 Sr

Martin Scharenborg
9789403651460 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€26.75

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 92 tot 177 Sr

Martin Scharenborg
9789403651453 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€24.75

Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 39 tot 92 Sr

Martin Scharenborg
9789403651446 | Dutch | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. Een nadeel hiervan was dat de lezer gebonden was aan de seri... More

€24.75

Bewijs in het strafrecht

Martin Scharenborg
9789463425193 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

In drie delen wordt in dit boek het bewijs in het strafrecht behandeld. Deel A beschrijft het bewijs in het algemeen, waaronder het bewijsstelsel, het bewijsminimum, de start van een onderzoek, de ver... More

€29.50

Drugsdelicten

Martin Scharenborg
9789403641577 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit boek gaat over drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet: zowel misdrijf als overtreding. Daartoe wordt eerst kort de geschiedenis van drugs beschreven (hoofdstuk 1). Vervolgens word... More

€24.50

Overtredingen strafrecht

Martin Scharenborg
9789403629094 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

In dit boek worden alle overtredingen uit het wetboek van strafrecht behandeld (boek drie). Hierbij is per delict gekozen voor de driedeling: algemeen, wettekst en de bestanddelen. Hierbij komt de wet... More

€24.50

Afpakken en ontnemen

Martin Scharenborg
9789403641584 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

In de tweede druk is het afpakken en ontnemen uitgediept. In vijf delen wordt uitgewerkt: beslag (klassiek, conservatoir, pauliana, beklag), afpakmogelijkheden in de strafzaak (geldboete, verbeurdverk... More

€29.50

Materieel strafrecht

Martin Scharenborg
9789403634906 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

In de tweede druk zijn de onderwerpen in het Wetboek van Strafrecht nader uitgediept. Het geheel is voorzien van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. De vindplaatsen ervan zijn o... More

€29.50

Witwassen

Martin Scharenborg
9789403625409 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Witwassen biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Hiertoe wordt niet alleen ingegaan op de jurisprudentie en wetgeving inzake witwassen, maar ook op aan... More

€24.50

Terrorisme

Martin Scharenborg
9789463987240 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit boek gaat over de juridische aspecten van terrorisme. Om dat goed te kunnen plaatsen wordt eerst ingegaan op de definitie en herkomst van terrorisme en op de Nederlandse geschiedenis van terrorism... More

€24.50

Vermogensmisdrijven

Martin Scharenborg
9789463425827 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

Dit boek is bedoeld voor degene die beroepsmatig te maken krijgt met ver mogensmisdrijven. Hiertoe worden de misdrijven beschreven vanuit een vast stramien: een algemene toelichting, een beschrijving... More

€24.50

Cybercrime

Martin Scharenborg
9789463426923 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

In dit boek wordt ingegaan op wat cybercrime is en hoe het juridisch aangepakt kan worden. Hiertoe worden twintig vormen van cybercrime beschreven, onderbouwt met voorbeelden en juridisch kader. Om ve... More

€24.50

Verkeersmisdrijven

Martin Scharenborg
9789462546707 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De serie strafrecht gaat in op de misdrijven die in ons land gepleegd worden, zoals verkeersmisdrijven, geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensmisdrijven e.d. Per soort misdrijf wordt de regelge... More

€24.50

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017)

Martin Scharenborg
9789462546684 | Dutch | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te mak... More

€29.82

Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1886-2017) DEEL I

Martin Scharenborg
9789462546677 | Dutch | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te mak... More

€29.82

Geschiedenis van het wetboek van strafrecht (1886-2017) Deel III

Martin Scharenborg
9789462546691 | Dutch | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde mij om dit standaardwerk relevant te mak... More

€29.82

Fraude

Martin Scharenborg
9789012394673 | Dutch | Paperback / Sewn | 2015
 • Get stock status ...

Fraude is bedoeld als naslagwerk voor veel voorkomende vormen van fraude. Per fraudevorm zijn de modus operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en het juridische kader weergegeven. Er is gestreef... More

€61.75