0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

76 results found

Display

Oneindige ogen van de nacht

Mieke Mosmuller
9789075240252 | Dutch | Hardback / bound | 2011
 • Get stock status ...

Oneindige ogen van de nacht De hoofdpersoon Johannes wijdt zijn leven aan de weg van de inwijding in de spirituele geheimen en de betekenis ervan voor de mensen in het westen. Terwijl in zijn innerlij... More

€23.90

Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller
9789075240245 | Dutch | Hardback / bound | 2011
 • Get stock status ...

In Aanschouwen van het denken wordt de specifieke spirituele weg van het Avondland (Europa) beschreven, die voortvloeit uit enerzijds de oude Griekse Mysteriën, anderzijds is vernieuwd door het esoter... More

€14.50

Posthumanisme

Mieke Mosmuller
9789075240795 | Dutch | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

De transhumanisten zijn niet bereid zich te verdiepen in de zin en debetekenis van het fysieke lichaam op zich. Ze willen er eenvoudigweg vanaf, nadat ze daaruit gedestilleerd hebben wat voor hen het... More

€24.90

De poort naar de geestelijke wereld

Mieke Mosmuller
9789075240559 | Dutch | Hardback / bound | 2018
 • Get stock status ...

M I E K E M O S M U L L E R De poort naar de geestelijke wereld In dit boek tracht de auteur - door uitvoerig in te gaan op verschillende standpunten met betrekking tot het vraagstuk van het observere... More

€30.00

Persephone - Natura

Mieke Mosmuller
9789075240573 | Dutch | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Persephone is het wezen dat als dochter van Demeter (Moeder Aarde) het zintuiglijke kleed van de aarde weeft. Doordat zij de gemalin van Hades wordt dreigt de aarde zonder deze schoonheid voor altijd... More

€30.00

De hemel op aarde

Mieke Mosmuller
9789075240429 | Dutch | Paperback / Sewn | 2015
 • Get stock status ...

In een wereld vol van haat en strijd tussen mensen ontstaat bij velen een gevoel van machteloosheid en angst voor de toekomst. De enkeling, die verlangt naar vrede en harmonie heeft immers geen enkele... More

€25.00

Gardevias

Mieke Mosmuller
9789075240184 | Dutch | Hardback / bound | 1996
 • Get stock status ...

Gardevias'Les extrèmes se touchent' zou het motto kunnen zijn van dit boek.Een meisje botst met het leven door haar onbeteugelde levenslust. Wanneer zij een man ontmoet die in zichzelf de extremen in... More

€23.90

De man in het Vondelpark

Mieke Mosmuller
9789075240085 | Dutch | Hardback / bound | 1999
 • Get stock status ...

....Max zei peinzend:'Ik krijg in mijn studie eigenlijk maar weinig antwoorden op al mijn vragen. Ik weet nog steeds niet wat windkracht is, of waarom de maan de kracht heeft om om de aarde te draaien... More

€19.40

Singularity

Mieke Mosmuller
9789075240603 | Engels | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

I mean, by singularity you mean that all the usual known laws lose their meaning and that something sort of explodes, causing the whole of existence - space and time and the people - to take on a di e... More

€24.90

Le Saint Graal

Mieke Mosmuller
9789075240801 | French | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

Ce livre décrit la signification originelle du Saint Graal. Il révèle également où le Saint Graal peut être découvert et vénéré au XXIe siècle. Le Saint Graal est encore toujours caché dans une forter... More

€19.50

Inferno

Mieke Mosmuller
9789075240597 | Dutch | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

Gerrit, a proud handsome Dutch fifty-five-year-old, who has made something of himself, meets the twenty-five-year-old Italian doctor Beato, who manages to cause his whole carefully constructed façade... More

€20.00

Over de Hierarchieën van de Engelen

Mieke Mosmuller
9789075240566 | Dutch | Hardback / bound | 2019
 • Get stock status ...

De tweede Hiërarchie omvat de te vermoeden hoge geestelijke wezens van de Exusiai, Dynameis en Kyriotetes (Lat. Potestates, Virtutes en Dominationes). Zij werken in het menselijke voelen en verbinden... More

€30.00

Singulariteit

Mieke Mosmuller
9789075240771 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

Singulariteit Dialogen over Kunstmatige intelligentie en spiritualiteit Ik bedoel, jullie verstaan onder singulariteit dat alle gebruikelijke bekende wetmatigheden hun betekenis verliezen en dat er ie... More

€24.90

Het geheim van het getal

Mieke Mosmuller
9789075240733 | Dutch | Paperback / Sewn | 2019
 • Get stock status ...

De intelligentie is een groot goed voor de mens, zowel in het gewone leven als ook in wetenschap en kunst. Ze wordt gezien als een gave van de natuur, van het lichaam. Als veld voor de spiritualiteit... More

€19.90

De levende Rudolf Steiner

Mieke Mosmuller
9789075240757 | Dutch | Hardback / bound | 2019
 • Get stock status ...

De levende Rudolf Steiner Een Apologie Als Rudolf Steiner slechts een denker was geweest, dan hadden zijn gedachten en ideeën met een intellectueel denken bekritiseerd kunnen worden. Maar als hij een... More

€25.00

Cherchez la lumière qui se lève à l'Occident

Mieke Mosmuller
9789075240702 | Dutch | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

Cherchez la lumière qui se lève à l'Occident Mieke Mosmuller La peur, le doute, l'incertitude, la maladie, la solitude, la mort..... Ce sont des événements qui surviennent dans chaque vie humaine auxq... More

€20.00

Over de Hierarchieën van de Engelen

Mieke Mosmuller
9789075240740 | Dutch | Hardback / bound | 2019
 • Get stock status ...

Over de Hiërarchieën van de EngelenDe derde Hiërarchie Mieke Mosmuller' Dat is eigenlijk ook voor ons het beeld van de geestkennis - dat datgene waar nu het gewone denken, voelen en willen zit, doorzi... More

€30.00

De Anthroposofische beweging

Mieke Mosmuller
9789075240580 | Dutch | Hardback / bound | 2017
 • Get stock status ...

'U zult wel weten dat, zoals ik het zie, de anthroposofische beweging iets is dat van de Anthroposofische Vereniging geheel verschillend is en dat wij in onze tijd niet meer kunnen zeggen dat die twee... More

€25.00

Impressies uit de dood

Mieke Mosmuller
9789075240542 | Dutch | Hardback / bound | 2017
 • Get stock status ...

Waar blijven het zelfgevoel en het zelfbewustzijn, wanneer het lichaam gestorven is? Mieke Mosmuller heeft zich verdiept in het fenomeen van de reïncarnatie en beschrijft in dit boek het leven tussen... More

€25.00

Mysterium magnum

Mieke Mosmuller
9789075240511 | Dutch | Hardback / bound | 2016
 • Get stock status ...

Mieke Mosmuller, arts, de schrijfster van dit boek heeft 31 jaar intensieve ervaring met de antroposofische meditatie en heeft daarin ook werkelijk bepaalde stappen mogen zetten. Die werkelijkheid wor... More

€50.00