0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Rubriek
Bindwijze
Taal
Prijs
Verfijn Sluit

4.308 resultaten gevonden

Weergave

Auteursrecht

J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.G.J. Visser
9789013152548 | Nederlands | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het po... Meer

€ 109,00

Douanerecht

9789013153705 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop... Meer

€ 89,95

Internationaal belastingrecht

A.C.G.A.C. de Graaf
9789013152159 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Wanneer iemand zakelijk en/of financieel actief is over onze landsgrenzen, dan kunnen deze grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijk leiden tot meervoudige belastingheffing over het daarmee behaal... Meer

€ 78,50

2019-2020

R.P.C.W.M. Brandsma
9789013153286 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In dit studieboek vind je het belastingrecht op Europees niveau, voorzien van relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en opvattingen uit de literatuur. Geschreven door topauteurs ui... Meer

€ 39,90

Cursus Belastingrecht 2019-2020

E. Poelmann
9789013153309 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van het formele belastingrecht. Van wetsgeschiedenis tot beleidsbesluiten # en van heffingssystemen tot fiscale boeten en straffen. Samenge... Meer

€ 39,90

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

J.N. Bouwman & M.J. Boer
9789012404563 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is een uitgave waarin de problematiek van de vennootschapsbelasting centraal staat. Bij het schrijven van de uitgave heeft voorop gestaan de lezer in begrijpelijke... Meer

€ 89,05

Compendium Vennootschapsbelasting

9789013151107 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Door internationale ontwikkelingen is de vennootschapsbelasting continu in beweging. Het compendium maakt u wegwijs in de complexe wereld van de vennootschapsbelasting. Ideaal voor student én professi... Meer

€ 69,95

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2019-2020

9789013153279 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van de omzetbelasting. De studenteneditie belicht de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastin... Meer

€ 39,90

Belastingcontrole 2019

Robert N.J. Kamerling
9789013154269 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In deze uitgave vindt u een helder overzicht van de actuele regels bij een belastingcontrole. Door de praktische en beknopte behandeling is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door zowel de onde... Meer

€ 71,95

Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

9789013142662 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Het Europese recht neemt in de fiscale praktijk een steeds prominentere plaats in. Deze titel levert op heldere en toegankelijke wijze een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op het gebi... Meer

€ 69,95

Succesvol procederen bij de belastingrechter

M. Jansen
9789012404761 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In Nederland worden vele verschillende belastingen geheven, zowel door de rijksoverheid als door provincies, waterschappen en gemeenten. Iedere burger, of hij nou ondernemer is of particulier, wordt d... Meer

€ 39,95

Wonen en kopen in Duitsland

Peter Gillissen
9789492895103 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 22,95

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

H.J. Bresser
9789012404723 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er d... Meer

€ 56,46

Internal market neutrality

J.J.A.M. Korving
9789012404341 | Engels | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

The European Union (EU) comprises an internal market without borders. For direct tax purposes, however, the effective non-existence of borders is questionable. After all, the Court of Justice of the E... Meer

€ 74,00

Cultuur en BTW

Stefan Ruysschaert
9789046609781 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Cultuur is een ruim begrip dat heel wat activiteiten kan omvatten. In dit boek wordt de btw-regeling uiteengezet zoals die voor kunstenaars of verenigingen van toepassing is in de mate dat ze zich met... Meer

€ 29,95

Over betalen met data, btw en DST

Redmar Wolf
9789012404112 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar belastingrecht (kostprijsverhogende belastingen) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen... Meer

€ 29,99

Heffingen lokale overheden. Editie 2019

9789012404181 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Heffingen lokale overheden bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden. De opgenomen wetgeving is volledig actueel e... Meer

€ 86,00

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2019-2020

9789013153255 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In dit studieboek vind je een compleet thematisch overzicht van beleid en wetgeving op het gebied van loonbelasting en premieheffingen, verhelderd met jurisprudentie en literatuur. Geschreven door top... Meer

€ 39,90

Opgavenboek

D.R. in 't Veld
9789463171830 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit opgavenboek behoort bij het theorieboek PDL Personeel Organisatie en Communicatie. De vragen in dit opgavenboek volgen de hoofdstukindeling van het theorieboek. In elk hoofdstuk treft u een groot... Meer

€ 32,50

Theorieboek

D.R. in 't Veld
9789463171809 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit studieboek richt zich op het examen PDL Loonheffingen niveau 4 van de Associatie voor Examinering. Dit studieboek is gebaseerd op wet- en regelgeving per 1 januari 2019. Er is in dit boek veel aan... Meer

€ 37,50