0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Rubriek
Bindwijze
Taal
Prijs
Verfijn Sluit

10.780 resultaten gevonden

Weergave

Meester van de medicijnen

Karel Berkhout
9789026346231 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Meester van de medicijnen van Karel Berkhout vertelt over de strijd van een apotheker tegen dure geneesmiddelen. Nieuwe geneesmiddelen met een prijs waarvoor je een stadsappartement kunt kopen; bestaa... Meer

€ 22,99

Discriminatie in arbeid

P.C. Vas Nunes
9789462909465 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan ook dienen ter bestri... Meer

€ 49,00

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen

9789462909304 | Nederlands | Hardback / gebonden | 2021
 • Voorraad status ophalen...

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die tegenwoordig is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschie... Meer

€ 97,50

Praktisch Arbeidsrecht

C. J. Loonstra
9789001747541 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Praktisch Arbeidsrecht is een boek voor toekomstige professionals in de arbeidsrechtpraktijk, geschreven vanuit deze praktijk. Het beschrijft vraagstukken omtrent het arbeidsrecht op een beknopte en t... Meer

€ 55,00

Handboek Participatiewet

R. Hutten
9789086351367 | Nederlands | Hardback / gebonden | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Het Handboek Participatiewet is hét handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt twee... Meer

€ 59,00

Wettenpocket Arbeid & Beloning 2021

9789012406833 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

De Wettenpocket Arbeid & Beloning is een unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving die dagelijks nodig is bij het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Met dit boek kunnen de vaak com... Meer

€ 138,95

Arbeidsovereenkomst 2021

9789493199415 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

met (selecties uit): Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten, Titel 10 Arbeidsovereenkomst Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV Ontslagregeling Regeling UWV ontslagpro... Meer

€ 17,50

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

R.P. Wijne
9789462909489 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Dit boek is een bewerking en samenvoeging van de juridische analyses die onderdeel waren van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2020). De auteur maakte deel uit van het on... Meer

€ 49,00

De bijstand in praktijk 2021

9789013163230 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons sociaal zekerheidsstelsel. De wet ondersteunt mensen bij het participeren in de samenleving maar voorziet ook in een uitkering voor levensonderho... Meer

€ 88,00

Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen

R. Hutten & J. Liemburg
9789086351312 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

De Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde... Meer

€ 15,00

Zakboek Bijstand en Belastingen

J. Liemburg
9789086351343 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met bijstandsgerechtigden. Het geeft een helder overzicht van de fiscale rechten en plich... Meer

€ 20,00

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet

J. Liemburg
9789086351350 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Het handboek gaat naast berekeningen in het kader van de Partic... Meer

€ 40,00

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2021

9789462157187 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

In deze uitgave, waarvan ieder jaar een bijgewerkte editie verschijnt, wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst en ontslag. De inhoud van dit boek wordt niet gevo... Meer

€ 66,95

Zakboek Zorg

S. van Cleef
9789086351329 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Zakboek Zorg Editie januari 2021 ISBN: 978-90-8635-132-9 Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgver... Meer

€ 10,00

Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020

M.D. Ramparichan
9789013163414 | Nederlands | Hardback / gebonden | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Werkloosheid blijft een duur en #hot topic# voor het kabinet. Door alle wijzigingen in de afgelopen 33 jaar zijn door het bos van de sociale zekerheid de bomen van de Werkloosheidswet niet meer te zie... Meer

€ 58,50

Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2021-1

9789013161908 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

In deze tekstbundel vind u de laatste wetten en regelingen over verschillende onderwerpen op het beleidsterrein van de sociale zekerheid, zoals bijstand, schuldhulpverlening en jeugdbeleid. De inhoud... Meer

€ 85,50

Tekst en Toelichting Participatiewet. Editie 2021

W.F.A. Eiselin
9789012406802 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet. In dit boek zijn alle artik... Meer

€ 95,00

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2021 2021

9789012406710 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels. Deze wettenverzameling is bij u... Meer

€ 35,00

Basics of European Labour Law

Antoine Jacobs
9789462406285 | Engels | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...
€ 15,00

Misschien was het nog te vroeg

Liselotte Postma
9789462909311 | Nederlands | Paperback / Ingenaaid | 2021
 • Voorraad status ophalen...

Sinds 2002 heeft een arts op grond van art. 2 lid 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) de mogelijkheid euthanasie toe te passen bij een inmiddels wilsonbekwa... Meer

€ 74,00