0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close

12,980 results found

Display

Iura novit curia en buitenlands recht

Steven Stuij
9789013163728 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit proefschrift gaat in op de ambtshalve toepassing van buitenlands recht in de civiele procedure. Daarbij wordt beschouwt in hoeverre het klassieke beginsel #iura novit curia# ook opgaat voor buiten... More

€89.50

Bestuurdersaansprakelijkheid

9789013160970 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur wordt het begrip bestuurdersaansprakelijkheid verkend, evenals onderwerpen die hier mee samenhange... More

€82.50

De rechtspersoon

9789013158465 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Deze gezaghebbende uitgave levert een compleet overzicht van onderwerpen binnen het rechtspersonenrecht, inclusief verwijzingen naar relevante bronnen voor nadere verdieping. In deze vernieuwde druk v... More

€239.00

(Echt)scheiding en fiscale aspecten. Editie 2021

Mr. J.C.L. Zuiderwijk & Mr. S. Jansen-Verbakel
9789012406918 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten.... More

€52.51

'Sjef-Sache'

9789462361973 | Engels | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Since 1997 Sjef van Erp has been professor of civil law and European private law at Maastricht University. Throughout his career he established the field of comparative and European property law not o... More

€65.00

De geboeide bewindvoerder

Ramona Batta
9789046610985 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Armoede kenmerkt deze tijd en is een hot topic in tv-programma’s, tijdschriften en glossy’s, maar ook in de gemeentelijke en landelijke politiek en in de jeugd- en ouderenzorg. Iedereen heeft een meni... More

€33.00

Antichresis en pandgebruik

9789013164213 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Deze titel bespreekt de bevoegdheid van de zekerheidsgerechtigde om een zekerheidsobject te gebruiken en ervan te profiteren. Aan de hand van een diepgaande analyse worden de mogelijke toepassingen va... More

€92.50

Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk

9789493199439 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Jurisprudentie Burgerlijke procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk is een verzameling van de arresten van de Hoge Raad op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in de periode 2010 tot en... More

€69.50

Alimentatie van nu

L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili & S. Oost
9789462909342 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dit onderzoek, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd, gaat over de vraag of het thans geldende alimentatierecht nog wel van deze tijd is. Geke... More

€80.00

Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) 2020-2021

9789012404709 | Dutch | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

Sdu Commentaar Personen- en familierecht (Boek 1 BW) is een multimediale publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 1 BW en de bel... More

€225.00

Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021

9789012405515 | Dutch | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) bevat praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, de belangrijkste artikelen uit de Erfrechtverordening en een selectie uit andere aanverw... More

€125.00

Confidentiality, secrecy and privilege in corporate insolvency and bank resolution

Bob Wessels & Shuai Guo
9789462361676 | Engels | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

This book examines confidentiality, secrecy and privilege issues in insolvency proceedings for corporates and banks. It attempts to fill the gap that the authors have identified. Bankruptcy and insolv... More

€75.00

The division of property between unmarried cohabitees

9789462405691 | Engels | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

This quadruple report provides comprehensive insight into the legal situation of unmarried cohabitees in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Cohabitees are unmarried couples living together similarly... More

€25.00

Natrekking door onroerende zaken

P.J. van der Plank
9789013138818 | Dutch | Hardback / bound | 2020
 • Get stock status ...

Het proefschrift heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking is volgens Van der Plank sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een voormalig zelfstandig eigendomsrecht... More

€94.50

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

9789013161038 | Dutch | Hardback / bound | 2021
 • Get stock status ...

Dit Tekst & Commentaar-deel helpt u de actuele wetgeving omtrent het aanbestedingsrecht te overzien, uiteraard verhelderd met korte en bondige commentaren. Nieuw in deze druk is het artikelsgewijs com... More

€108.00

De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht

Thijs Beumers
9789462909625 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...
€58.00

Burgerlijk procesrecht 2021/2022

9789493199286 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Wet op de rechterlijke organisatie Wet op de rechtsbijstand Liquidatietarief Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton Landelijk procesreglement v... More

€49.50

De zaak van de grotverkenners

Lon L. Fuller
9789493199194 | Dutch | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

De zaak van de grotverkenners (The Case of the Speluncean Explorers), geschreven door de befaamde Harvard-professor Lon L. Fuller, verscheen in 1949 in het prestigieuze Harvard Law Review. Hoewel daar... More

€24.50

Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021

9789013157772 | Dutch | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Bent u regelmatig op zoek naar de meest actuele wetteksten omtrent het burgerlijk (proces)recht? Met dit overzicht grijpt u nooit mis. Naast de wetteksten vindt u tevens relevante aanverwante en toeko... More

€32.99

Erfrecht en schenking

Freek Schols & Fieke Van Tijdhof-van Haare
9789462907973 | Dutch | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

In deze Boom Basics staat het rechtsgebied Erfrecht en schenking centraal. De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende... More

€15.00