• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Pi-Phi

het boek der verhoudingen

Ano

All bindings and editions

 • Paperback

  €27.95

Pi-Phi

het boek der verhoudingen

Ano

Paperback | Dutch
 • Available. Delivery time is 5 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€27.95
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

De titel van dit boek houdt in, dat door te vergelijken we tot meer inzicht kunnen komen. De antieken zeiden daarover: Zo in het groot, zo in het klein. En ook: God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft daarmee te maken. Jezus zei eens, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. (Joh. 14:9) Met andere woorden, alle kennis en wijsheid van God is in de mens terug te vinden. Of deze stelling waar is, is aan eenieder om dit op waarheid te toetsen.
Wij zouden zo het kleine uit het grote kunnen afleiden en andersom. Wat wij op aarde zien zijn projecties of de ge-kristalliseerde vormen die op een hoger bestaansniveau in een vrijere toestand verkeren. Op grond daarvan mogen we aannemen, dat alle informatie over de bouw van het heelal en zijn spirituele inwoner in de mens terug te vinden is. Het is een kwestie van een bewustwordingsproces. Het wakker worden.
Om het ontwikkelingsproces van het leven enigszins te be-grijpen nemen we onszelf als voorbeeld.
In gedachte kunnen we een voorstelling of ontwerp van iets maken. Dat kunnen we weer op tekening zetten, om vervolgens het ontwerp vorm te geven in de materie. Dat kunnen allerlei zaken zijn, zoals een stoel, een fiets, een auto een vliegtuig, enz., enz., die we dan nog ontelbare keren kunnen kopiëren en verbeteren. Zo kunnen we spinnen, mieren, mensen zien als kopieën of projecties van die ene oorspronkelijke spirituele vorm.
Wij kunnen zelfs het ontworpene bezielen door erin plaats te nemen of door ons daarmee te vereenzelvigen. Daarmee sluiten we ons steeds meer en meer af van het grote geheel. Zo ook is de opbouw van onze maatschappij een afspiegeling van ons lichaam en de gehele natuur is te zien als een projectie van het hogere of de oorspronkelijke spirituele bron.
Een voorbeeld, neem een handvol keukenzout kristallen en strooi deze in een bak met water, de kristallen lossen op en splitsen zich daarin als natrium en chloor atomen of in plus en min ionen. Zij zijn nu onzichtbaar voor ons, omdat zij zich nu vrijer ten opzichte van hun voormalige kristalpartner door het water kunnen bewegen. Hun gezamenlijke eigenschap, zout, is nog hetzelfde gebleven, proef het water maar. En zo zijn er meerdere voorbeelden te geven. Wij zouden kunnen zeggen, hoe hoger de bestaansvorm, hoe meer ongebondenheid en meer eenheid.
Terwijl naar beneden, naar het aardse toe, gebondenheid en veelheid of verdeeldheid ontstaat. Meer verdeeldheid in een drie dimensionale of gekristalliseerde vorm geeft meer dood.
De mens zelf is bezield door zijn schepper. Weet gij niet dat gij een tempel Gods zijt en Gods geest in u woont? (I Korinthiers 3:16)?
In ieder materie deeltje bevindt zich een stukje goddelijke bewustzijn. Dit gaat zo door tot de kleinste stofdeeltjes en wanneer deze deeltjes in goede aarde vallen zullen zij ontluiken al kan dit zelfs pas na miljoenen jaren zichtbaar worden. Zo niet dan zal de bezieling van deze deeltjes aan het einde der tijde zich terug trekken en de stofdeeltjes oplossen in het grote geheel.
Wetenschappers zijn naarstig op zoek naar hoe en waar het leven ontstond, maar leven begint niet, Het is. Alle kennis voor wat wij beschouwen als leven zit reeds in ieder materie deeltje en de ontwikkeling van zo'n deeltje hangt mede af van de omstandigheden, zoals bij de ontwikkeling van een stamcel in ons lichaam, want een stamcel kan zich nog tot enig ander orgaan ontwikkelen naar gelang zijn plaats in het lichaam. De levensstroom die door de gehele mensheid stroomt is te zien als een draaikolk of wervel in een zandloper die daarin de vernauwing moet passeren. Op aards niveau zien we verschijnselen daarvan. De mens wordt steeds meer met elkander geconfronteerd. Wij zien grote volksver-huizingen. Het platteland loopt leeg naar grote steden. Dit veroorzaakt ook een toename van regels en wetten. Er ontstaat een tijd van grote benauwenis zoals reeds voorzegd in de oudheid, maar na de passage van die vernauwing volgt de grenzeloze vrijheid en komen wij tot een kosmisch bewust zijn dat het 3-dimensionale overstijgt. Alles is een holistisch geheel en blijft met elkaar verbonden en wisselt onderling informatie uit, wat wetenschappelijk al is bewezen. Zie daarvoor verder in dit geschrift. Dus voor universele kennis blijf dicht bij huis. Ga in de binnenkamer van je hart en KEN U ZELVE.

Specifications

 • Publisher
  Pumbo.nl B.V.
 • Edition
  1
 • Theme
  Philosophy of science
 • Dimensions
  279 x 206 x 29 mm
 • Weight
  908 gram
 • EAN
  9789491164941
 • Paperback
  Paperback
 • Language
  Dutch

related products

Oriëntatie in de filosofie

Oriëntatie in de filosofie

G. van den Brink
€36.50
Handboek logica

Handboek logica

Josina Carolina van Lynden
€24.90
Bèta voor alfa's

Bèta voor alfa's

Diederik Jekel
€9.00
Wicked Philosophy

Wicked Philosophy

Coyan Tromp
€26.99
Fascinerend leven

Fascinerend leven

Johan Braeckman
€45.00
Oog in oog met Gaia

Oog in oog met Gaia

Bruno Latour
€27.50