• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2023/2

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb

All bindings and editions

 • Paperback

  2023

  €121.00

Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2023/2

met ruimtelijk relevante regelgeving, Wabo, Crisis- en herstelwet en Awb

Paperback | Dutch
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€121.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Wanneer u werkzaam bent op het terrein van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid, dan mag Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2023/2 niet in uw collectie ontbreken. Deze tekstbundel bevat een ruime selectie van relevante wet- en regelgeving omtrent het ruimtelijk bestuursrecht. Zowel geschikt voor professionals als studenten. De uitgave biedt u een naslagwerk met daarin alle relevante regelgeving die van pas kan komen in uw dagelijkse werkzaamheden, inclusief de laatste wetswijzigingen per 1 oktober 2023. De opgenomen regelgeving omvat de ruimtelijk relevante wetgeving, die per 1 januari 2024 zal opgaan in de Omgevingswet, alsmede enkele regelingen die daarna al dan niet gedeeltelijk zelfstandig blijven voortbestaan. De Omgevingswet zelf is in deze uitgave niet opgenomen. In de eveneens opgenomen Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het algemene bestuursprocesrecht geregeld dat op de in deze uitgave verzamelde regelgeving van toepassing is, waaronder de regelen omtrent besluitvorming en rechtsbescherming. Wetgeving ruimtelijk bestuursrecht De titel en het compacte formaat van deze uitgave biedt u een actueel en allesomvattend overzicht van het ruimtelijk bestuursrecht dat ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog van belang blijft met het oog op het overgangsrecht. Het is om die reden dat onder meer de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Tracéwet, Woningwet, Erfgoedwet, en een selectie uit de Wet milieubeheer, de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn geactualiseerd. Omdat het niet in de rede ligt dat in deze regelgeving thans nog wijzigingen zullen worden aangebracht zal dit de laatste halfjaarlijkse actualisering zijn van deze tekstuitgave. De inhoudsopgave en het uitvoerige trefwoordenregister helpen u in een handomdraai te vinden wat u zoekt. Uiteraard is deze wetgeving ook digitaal raadpleegbaar, maar de ervaring leert dat op papier beschikbare wetteksten die regelmatig moeten worden geraadpleegd, in de praktijk nog steeds de voorkeur verdienen. Daarbij is van belang dat deze uitgave tevens een overzicht biedt in de samenhang van het pakket regelgeving dat voor de praktijk van n de ruimtelijke ordening van belang is en zoals gezegd ook nog een aantal jaren van belang blijft vanwege het ruime overgangsrecht bij de Omgevingswet De uitvoerige alfabetische trefwoordenlijst, die ook in deze nieuwe versie weer is geactualiseerd, is een handig hulpmiddel bij het vinden van relevante regelgeving.

Specifications

 • Publisher
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Edition
  1
 • Pub date
  Nov 2023
 • Theme
  Constitutional and administrative law: general
 • Dimensions
  185 x 110 x 30 mm
 • Weight
  538 gram
 • EAN
  9789013172317
 • Paperback
  Paperback
 • Language
  Dutch