• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Ocena parametru przetwornika A/D

Manish , Jain

Ocena parametru przetwornika A/D
Ocena parametru przetwornika A/D

Ocena parametru przetwornika A/D

Manish , Jain

Paperback | Polish
 • Available. Delivery time is 17 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€35.90
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Testowanie ADC jest wän¿ czynno¿ci¿, która odgrywa g¿ówn¿ rol¿ w decydowaniu o dok¿adno¿ci systemu. Wiele aplikacji obserwuje pomiary przy u¿yciu ADC. Takie zastosowanie wi¿¿e si¿ z wysok¿ dok¿adno¿ci¿ i rozdzielczo¿ci¿, a wi¿c jest zapewnione przez zakres dynamiczny sygnäu. Warto¿ci parametrów ADC mog¿ by¿ w przysz¿o¿ci poprawione poprzez zwi¿kszenie liczby próbek, cz¿stotliwo¿ci i przesterowania. Algorytm testowy mo¿e by¿ zastosowany do analizy eksperymentalnej ADC w czasie rzeczywistym. Zmodyfikowany algorytm g¿sto¿ci kodu, który zmniejsza wp¿yw b¿¿dów na dane histogramu. Algorytm ten mo¿e osi¿gn¿¿ ten sam poziom dok¿adno¿ci co konwencjonalny algorytm g¿sto¿ci kodu, ale przy u¿yciu znacznie mniejszej liczby próbek, co oznacza krótszy czas testu i ni¿sze koszty testu. Nowa metoda jest bardzo wydajna i mo¿e by¿ stosowana w celu umo¿liwienia testowania ADC o wysokiej rozdzielczo¿ci z lepszym pokryciem oraz zmniejszenia czasu i kosztów testowania ADC o ¿redniej rozdzielczo¿ci. Ta ksi¿¿ka zostäa przet¿umaczona przy u¿yciu sztucznej inteligencji.

Dr. MANISH JAIN Associate Professor, EEE Department, Mandsaur University, Mandsaur (M.P.) obtained PhD in 2015 in ECE. He has published more than 30 papers in International journal and listed in IEEE conference Proceedings. Under his guidance Student projects have been sanctioned for Financial Assistance by Department of Science & Technology (DST)

Specifications

 • Publisher
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 • Pub date
  Feb 2020
 • Pages
  88
 • Theme
  Electronics and communications engineering
 • Dimensions
  220 x 150 x 6 mm
 • Weight
  149 gram
 • EAN
  9786200546692
 • Paperback
  Paperback
 • Language
  Polish

related products

Ligt het nou aan mij?

Ligt het nou aan mij?

Jasper van Kuijk
€20.00
Warmteleer voor technici

Warmteleer voor technici

A.J.M. van Kimmenaede
€98.95
Cyberboy

Cyberboy

Tanja de Jonge
€15.99
Wie niet tech is, is gezien

Wie niet tech is, is gezien

Martijn Vet
€10.00