0

In Memoriam Pieter Steinz

In Memoriam Pieter Steinz
di 30 augustus 2016

Wij gedenken met eerbied en in dankbaarheid

Pieter Steinz

Zoveel memorabele gesprekken heeft hij tussen 2004 en 2012 het lezerspubliek van Donner geschonken.

Zijn dierbaren wensen wij kracht in dit verlies.

Directie en medewerkers van Boekhandel Donner, Rotterdam