0
  • Geen verzendkosten vanaf €15,-
  • Uw cadeaus gratis ingepakt
  • Bestellen zonder account mogelijk

Lezing 'De Deltawerken'

Lezing 'De Deltawerken'
za 24 september 201614:00 - 15:30
georganiseerd door Donner

Ontworpen als bescherming tegen het water na de watersnoodramp van 1953 behoren de Deltawerken tot de iconische monumenten van Nederland, met technische hoogstandjes als de Oosterscheldekering, de Brouwersdam en de Maeslantkering. De kracht van de Deltawerken is de unieke combinatie van civiele techniek, architectuur en landschappelijk ontwerp in een systematisch bouwwerk met een weergaloze samenhang.

  • Entree: Toegang vrij
  • Locatie: Donner podium

Klimaatverandering maakt de wateropgave opnieuw urgent. Het boek toont de unieke kwaliteiten en innovaties van de veertien onderdelen van de Deltawerken, en belicht de daadkracht van de speciaal opgerichte Deltadienst, die de delta integraal op de tekentafel legde. In interviews verkennen experts de alternatieven en opties voor het waterverdedigingssysteem. Dit boek biedt de ontstaansgeschiedenis van de Deltawerken, een actueel overzicht ervan én de uitdaging voor de toekomst.

In het boek worden experts op hun vakgebied van nu, gespiegeld aan de experts van toen. 

  • Ecoloog John Janssen tegenover Henk Saeijs.
  • Waterbouwkundige Bas Jonkman tegenover Ton van der Meulen.
  • Diplomaat en internationaal watergezant Henk Ovink tegenover: José Loschacoff.
  • Stedenbouwkundige Joost Schrijnen tegenover Jasper Vink.

Actualiteit

Twee Deltawerken zijn voorgedragen als rijksmonument. Minister Bussemaker heeft naast de Algerakering (of Hollandse IJsselkering) de Haringvlietsluizen (te Stellendam) geselecteerd om de status van rijksmonument te krijgen.

Dit object met 17 schuiven aan zee- en Haringvlietzijde, is een bijzonder onderdeel van de 14 Deltawerken in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland die zeker 4 miljoen mensen tegen hoogwater beschermen.

Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater

Ontworpen als bescherming tegen het water na de watersnoodramp van 1953 behoren de Deltawerken tot de iconische monumenten, de Big 5 van Nederland, met technische hoogstandjes als de Oosterscheldekering, de Brouwersdam en de Maeslantkering. De kracht van de Deltawerken is de unieke combinatie van civiele techniek, architectuur en landschappelijk inrichting ontworpen binnen een zelfverbeterend systeem. 

Over de auteurs

Marinke Steenhuis

Marinke Steenhuis is directeur van SteenhuisMeurs, bureau voor cultuurhistorische analyses en gebiedsontwikkeling. SteenhuisMeurs werkt door het hele land aan vraagstukken van erfgoed en her bestemming, werelderfgoed en beeldkwaliteitsplannen.  

Lara Voerman

Lara Voerman studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Sinds 2004 is ze als onderzoeker werkzaam bij SteenhuisMeurs. Daarnaast publiceert ze in boeken en vaktijdschriften en is ze gastauteur bij Platform VOER.

Jacqueline von Santen

Jacqueline von Santen is senior adviseur architectuurhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij adviseert gemeenten over het omgaan met cultuurhistorische waarden bij herbestemming van erfgoed. Namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zij als adviseur betrokken bij het project Afsluitdijk.

Over de fotograaf

Siebe Swart is documentair fotograaf, gespecialiseerd in panorama- en luchtfotografie voor landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Naast zijn werk in opdracht, voor onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maakt Swart regelmatig helikoptervluchten voor zijn online archief.

 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is verantwoordelijk voor de bescherming en het duurzaam behoud van het cultureel erfgoed van nationale betekenis.