0

Lezing: Onno Ruding

Lezing: Onno Ruding
zo 8 november 202015:00 - 16:30
georganiseerd door Donner

AFGELAST | Onno Ruding geeft een lezing over zijn memoires 'Balans - Het ging om meer dan geld alleen'. In 'Balans' blikt Onno Ruding terug op zijn leven en zijn werk. Zo zorgvuldig als zijn beleid was, zo gewetensvol geeft hij rekenschap van zijn standpunten en besluiten. Zijn memoires bieden daardoor meer dan een tijdsbeeld. Ze laten een strenge maar ook bewogen bestuurder zien, die op de Nederlandse politiek en op de internationale wereld zijn stempel heeft gezet.

  • Entree: AFGELAST
  • Locatie: Boekhandel Donner | Coolsingel 129 | Rotterdam

Van zijn directiefuncties bij de AMRO Bank en het IMF tot minister van Financiën namens het CDA in Lubbers I en II van 1982 tot 1989: Onno Ruding (1939) kan bogen op een veelzijdige carrière in de politiek en de internationale bankenwereld. Als minister kreeg hij te maken met de stagnerende economie in Nederland (de 'Dutch disease'), die hij wist te bezweren door de overheidsfinanciën flink te saneren. Hij bestreed de pogingen om de uitgaven en de belastingen verder te verhogen en botste daarbij met de oppositie, maar soms ook met collega-ministers van CDA en VVD. Hij diende vijf jaar lang als voorzitter van het comité van alle ministers van Financiën van het IMF. Ook stond hij aan de wieg van de Postbank, die later fuseerde tot ING.

Na de val van Lubbers II trad Ruding toe tot de Raad van Bestuur van Citibank in New York, waar hij bijdroeg aan het financiële herstel van de bank. Hij werd geconfronteerd met Donald Trump als klant in financiële problemen. Enkele jaren voor de financiële crisis van 2008 ging hij met pensioen, maar hij bleef actief in veel functies als commissaris, in non-profitorganisaties en als adviseur van overheden. 

Balans is een fascinerend relaas van de maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste vijftig jaar door een topbestuurder die zijn talenten voluit nationaal en internationaal heeft ingezet voor de publieke zaak en het bedrijfsleven.

© Rob Bogaerts

Oud-minister van Financiën Onno Ruding bleef na zijn terugtreden als topman van Citibank op tal van terreinen actief. Met deze bundeling van artikelen, lezingen en andere teksten toont hij zijn veelzijdigheid en zijn onverminderde financiële en politieke scherpte.

Onno Rudings afscheid in 2003 van Citibank in New York leek op een pensioen, maar was in feite het startschot voor een nog veelzijdiger bestaan. Hij is nu reeds meer dan tien jaar voorzitter van het bestuur van de grote Europese denktank CEPS in Brussel. Naast het voorzitterschap van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) bekleedde hij commissariaten bij multinationals in vijf landen en ook bestuursfuncties bij non-profitinstellingen in de culturele en zorgsectoren, waaronder het voorzitterschap van Museum Paleis Het Loo. Tevens was hij lid van de Pauselijke Raad Justitia et Pax en de Trilaterale Commissie.

Deze bundel bevat een rijke keuze uit zijn artikelen, toespraken en interviews, met thema’s als: de Europese Unie en de euro, de financiële crisis, de Nederlandse politiek, corporate governance, privatisering, en de spanningen in het kapitalistische stelsel tussen markt en moraal, tussen armoede en groei en tussen regulering en principes. Ook laat Ruding zijn licht schijnen op het actuele thema van normen en waarden in de bankensector, en gaat hij in op ethische onderwerpen, mede aan de hand van analyses van pauselijke encyclieken.