0

Uitnodiging

  • Banner (carousel) Uitreiking Rotterdam Promotieprijs 2019

De besturen van de Stichting Rotterdam Promotieprijs en Club 25, gesteund door een onafhankelijke jury, nodigen u en uw eventuele introducé van harte uit bij de uitreiking van deze prijs aanwezig te zijn.

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdagmiddag 24 maart 2020 om 16.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam. Aansluitend aan de prijsuitreiking biedt het gemeentebestuur van Rotterdam een receptie aan. Aanmeldingen voor de prijsuitreiking graag vóór 16 maart 2020 via rpp@club25rotterdam.nl onder vermelding van uw naam en die van uw eventuele introducé (met vermelding van man of vrouw), dit in verband met de veiligheidseisen van het Stadhuis.

Meld u hier aan

Wij verzoeken u deze uitnodiging op 24 maart uitgedraaid mee te nemen, of digitaal te tonen; Daarnaast is een identiteitsbewijs verplicht. U wordt verzocht uiterlijk 16.00 uur aanwezig te zijn.

Programma:

  • Openingswoord door de heer drs. H.C. Bongers, voorzitter van de Stichting Rotterdam Promotieprijs
  • Uitreiking van de Rotterdam Promotieprijs 2019 door de heer ing. A. Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, aan de directie van Boekhandel Donner
  • Optreden van Dean Bowen, stadsdichter
  • Laudatie door Marcel Möring, auteur
  • Dankwoord directie Donner
  • Muzikaal intermezzo door The Amazing Stroopwafels
  • Afsluiting door de heer A.M.F. Wesselink, voorzitter van Club 25
  • Receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Rotterdam

Meld u hier aan voor de prijsuitreiking Rotterdam Promotieprijs 2019
juryrapport

juryrapport

Boekhandel Donner aan de Coolsingel staat voor ondernemerschap met lef, bevlogenheid, initiatief, vakkennis en creativiteit. Donner is voor Rotterdam een vorm van stadspromotie met een nationale uitstraling. Donner versterkt het publieke karakter van de Coolsingel en maakt een gesloten bankgebouw grotendeels weer open. Het vernieuwde Donner is een sterke bijdrage aan het literaire leven van Rotterdam en van Nederland.

Creatieve ondernemerszin

Creatieve ondernemerszin

De ‘Doeners van Donner’ hebben, op een moment dat objectief gezien tegen hen pleitte, het initiatief genomen een boekhandel over te nemen. Algemeen is sprake van ontlezing. Mensen kijken op beeldschermen, ook om boeken te lezen. Het papieren boek sterft uit. En als mensen nog boeken kopen dan doen ze dat bij een ‘webwinkel’. De detailhandel heeft het door deze ontwikkelingen moeilijk. Althans, dat is het dominante discours en de ‘Doeners van Donner’ besloten om zich daar niets van aan te trekken en te proberen Donner over te nemen. Dat is gelukt, met steun van vele particulieren en financiers in Rotterdam. De geslaagde crowdfunding toont dat veel Rotterdammers hebben meegeleefd met het initiatief om Donner te behouden voor de stad. De ‘Doeners van Donner’ staan model voor de ondernemer die zich niet neerlegt bij de nukkigheden van de markt en die geloof hecht aan de toekomst van het papieren boek.

Centraal aan de Coolsingel

Centraal aan de Coolsingel

Donner heeft zich definitief gevestigd aan de Coolsingel. Donner koos daarmee voor de belangrijkste straat in Rotterdam, die ruim honderd jaar geleden werd aangewezen als de stadsboulevard bij uitstek. Hoewel ook deze boulevard zijn ups en downs heeft gekend zal deze straat binnenkort, mede door de investeringen van de gemeente, een nieuw, sprankelend leven beginnen. Donner versterkt het karakter van deze straat, deze singel die al lang geen water meer bevat, maar wel een centrale verbinding vormt voor de grote hoeveelheid mensen die dagelijks door het centrum stroomt. Donner vormt een helder baken aan deze boulevard, een prachtig voorbeeld van Rotterdamse ondernemersveerkracht.

Publieke dwarsligger

Publieke dwarsligger

Donner vestigde zich in een rijksmonument aan de Coolsingel, een voormalig bankgebouw dat door zijn wat scheve ligging ten opzichte van de as van de Coolsingel getuigt van een belangrijk moment in de geschiedenis van de stad, het moment waarop het wederopbouwplan van Witteveen nog van kracht was. Door de komst van Donner naar dit monument wordt het altijd wat gesloten bankgebouw opengebroken en krijgt het een publieke functie. Dat is winst voor het gebouw en versterkt ook het publieke karakter van de Coolsingel.

Literair centrum

Literair centrum

Donner is niet zomaar een winkel, maar een boekhandel. Daarmee is het ook onderdeel van de wereld van de cultuur. Als commerciële cultuurinstelling voegt zij kwaliteit toe aan de literaire en culturele wereld van Rotterdam. Zij doet dat niet alleen door boeken in te kopen en te verkopen, maar ook door een programma van activiteiten en evenementen aan te bieden. Het theater van Donner is een belangrijke locatie in het literaire leven van Rotterdam. En een plek waar aandacht is voor Nederlandse en Rotterdamse auteurs en boekpublicaties. Waar Rotterdamse organisaties en groepen terecht kunnen om hun kennis over de cultuur van de stad over te dragen aan een breed publiek.