0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

1.608 resultaten gevonden

Weergave

Huurrechtmemo 2019/2020
E-boek

9789013154160 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De omvang van de wetgeving met betrekking tot het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte neemt almaar toe. Alleen dit rechtvaardigt al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen op dit gebied.... Meer

€ 49,95

Going Dutch
E-boek

9789013154504 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslec... Meer

€ 127,66

Compendium vennootschapsbelasting
E-boek

9789013151114 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Door internationale ontwikkelingen is de vennootschapsbelasting continu in beweging. Het compendium maakt u wegwijs in de complexe wereld van de vennootschapsbelasting. Ideaal voor student én professi... Meer

€ 77,65

Memo Echtscheiding en alimentatie 2019
E-boek

A.R. van Maas de Bie, P. Dorhout & I.J. Pieters
9789013153514 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Echtscheiden is een veelbesproken onderwerp in ons land. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook zeker op juridisch gebied. Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internati... Meer

€ 66,61

Modern Strafrecht
E-boek

9789013154146 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

16 juni 2017 vond de Landelijke Strafrechtdag te Groningen plaats. Vakgenoten bespraken en bediscussieerden gedurende deze dag diverse actuele ontwikkelingen op het terrein van het materiële strafrech... Meer

€ 33,30

Het transgender boek
E-boek

Guy T'Sjoen, Joz Motmans & Ilse Degryse
9789460416262 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Een complete reader over hoe het is om in Vlaanderen en Nederland te leven als trans persoon vandaag. Voor een breed publiek van geïnteresseerden. Er komen geregeld heel persoonlijke levensverhalen v... Meer

€ 14,99

Don't drown a dead duck
E-boek

Marry de Gaay Fortman
9789047012979 | Engels | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Leading Dutch lawyer Marry de Gaay Fortman shares in ‘Don’t drown a dead duck’ her experiences as a woman at the top of a man’s world, and her advice on how to make connections in order to be more suc... Meer

€ 14,99

Verdragenrecht
E-boek

C.B. Modderman
9789013151527 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In deze mastermonografie vindt u een complete en actuele weergave van het verdragenrecht: de belangrijkste regels, jurisprudentie en andere bronnen. Zowel de internationale als Nederlandse vertakkinge... Meer

€ 40,52

2019
E-boek

9789013154467 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Bent u werkzaam binnen het fiscale rechtsgebied? Dit memo bevat een bondige actuele samenvatting op kernpunten van de belangrijkste bepalingen uit wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen... Meer

€ 58,29

Vertrouwen voorop
E-boek

E.V.A. Eijkelenboom
9789013154122 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Het vertrouwen in het accountantsberoep staat de laatste jaren wereldwijd onder druk. Wet- en regelgevers proberen dit vertrouwen met regulering te herstellen. Waarom is deze wetgeving voor accountant... Meer

€ 93,80

Gevolgen van faillietverklaring (2)
E-boek

B. Wessels
9789013153156 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en... Meer

€ 130,44

Erfpacht en opstal
E-boek

H.D. Ploeger & H. Bounjouh
9789013153934 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Deze uitgave vormt het ideale handboek voor elke jurist, student of andere belanghebbende die meer wil weten over erfpacht en opstal. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van de praktijk,... Meer

€ 52,73

Omtrent verwijzing
E-boek

L.J.A. Pieterse
9789013154320 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 77,65

Voor ik het vergeet
E-boek

Wim Distelmans
9789089247643 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De tragiek van dementie en andere wilsonbekwaamheid is niet te onderschatten. Ondanks menselijke (palliatieve) zorg willen sommigen niet aftakelen. Angst voor controleverlies motiveert voor het opstel... Meer

€ 9,99

Veteranen
E-boek

9789013142297 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Het Nederlandse veteranenbeleid is omvangrijk. Dit handboek is de eerste en enige bundel die bestaande wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over veteranen en het veteranenbeleid bij elkaar bre... Meer

€ 83,26

Werken aan het notarieel tekort
E-boek

D.P. Noordhoek
9789013153910 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat in heden en verleden aan de eigen kwaliteit en reputatie bijdraagt. Hierbij ligt de focus op besluitvorming en uit... Meer

€ 61,06

Handboek WWFT
E-boek

9789013153972 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij... Meer

€ 99,35

Belastingcontrole 2019
E-boek

9789013154276 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In deze uitgave vindt u een helder overzicht van de actuele regels bij een belastingcontrole. Door de praktische en beknopte behandeling is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door zowel de onde... Meer

€ 79,87

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie
E-boek

S.A.L. van de Sande
9789013154016 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger? En in hoeverre is een uitbreiding of beperking van deze aansprakelijkheid wenselijk? Dez... Meer

€ 77,71

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
E-boek

P.C. van Es
9789013150483 | Nederlands | E-boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In deze monografie staat het actuele erfrecht van de langstlevende echtgenoot centraal. De uitgave beantwoordt op overzichtelijke en diepgaande wijze alle civielrechtelijke vragen die zich voordoen wa... Meer

€ 52,73